Proefveldbemester

Wat is de ervaring met het gebruik van herwonnen meststoffen in het veld?

Inagro heeft via veldproeven heel wat ervaring met het gebruik van herwonnen meststoffen. Hun agronomisch potentieel werd reeds meerdere malen positief ervaren!

Herwonnen meststoffen?

Herwonnen meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Als dergelijke producten hun ingang willen vinden, is het belangrijk dat ze een hoge agronomische én milieukundige efficiëntie hebben. Via heel wat diverse veldproeven heeft Inagro reeds heel wat expertise opgebouwd op dat vlak.

Proces naar ammoniumnitraat

Veldproeven

Op vandaag blijft Inagro inzetten op onderzoek naar het gebruik van herwonnen meststoffen als kunstmestvervanger. In 2019 legden we bv. een meerjarige veldproef aan waar we diverse herwonnen meststoffen (varkensurine, digestaat, dunne fractie digestaat, ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat) testten op hun agronomische en milieukundige efficiëntie bij verschillende teelten (maïs, spinazie en vroege aardappelen). We vergeleken deze meststoffen met varkensdrijfmest en minerale kunstmest.

 

Via een succesvolle webinar deelden we eerder alvast de eerste bevindingen van deze veldproef.

Veldproef mais

Deze eerste resultaten leren ons alvast dat de herwonnen meststoffen minstens even efficiënt zijn als dierlijke mest en geen hoger risico met zich meebrengen naar het milieu. Enkele meststoffen (ammoniumzouten en varkensurine) kunnen zelfs kunstmest evenaren.

Vervolgstappen

Aangezien we reeds heel wat ervaring hebben opgebouwd met kleinere plotjes binnen veldproeven, is de volgende logische stap om dergelijke producten op volleveldsschaal te gaan toepassen. Daarvoor startten we de Operationele Groep RENURE op, waarin we samenwerken met landbouwers om ammoniumnitraat te gebruiken op hun percelen. Op die manier bouwen we ook verdere expertise op omtrent toediening en gebruiksgemak.

Zit je nog met vragen?

Contacteer ons of raadpleeg de website of onze eerdere brochure!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.