Nutriëntenrecuperatie

beeld uit het labo bij de analyse van grondstalen

Via stripping-scrubbing kunnen stikstofrijke stromen bewerkt worden. Dit leidt tot minder emissies én een eindproduct dat als stikstofmeststof kan dienstdoen.

Via membraanfiltratie kun je de dunne fractie van mest verder bewerken tot een loosbaar effluent (permeaat) en een nutriëntenrijke stroom (concentraat).