nutricycle

Wat zijn de voordelen van nutriëntenrecuperatie?

Profiteer van de vele voordelen die nutriëntenrecuperatie te bieden heeft. Zowel voor mens als milieu zijn er veel positieve aspecten verbonden aan deze technologie.
 • Sluiten van kringlopen
  Op vandaag wordt er meer mest geproduceerd dan er op een verantwoorde manier kan worden afgezet op de lokale gronden. Dit mestoverschot moet worden verwerkt, waarbij de stikstof de atmosfeer in wordt geblazen. Tegelijkertijd moet er kunstmest worden aangekocht dat ofwel wordt gemijnd uit het buitenland, ofwel wordt geproduceerd door stikstof uit de lucht te halen.
  Door jouw eigen mestoverschot op het bedrijf om te zetten naar kunstmestvervangers, help je de kringloop te sluiten en reduceer je de nood aan kunstmest.
  Enkele van de herwonnen meststoffen - met name ammoniumzouten, mineralenconcentraat en dunne fractie van digestaat na doorgedreven scheiding - zijn waardige kunstmestvervangers. Zij voldoen aan de RENURE-criteria en zouden kunstmest kunnen vervangen binnen de bemestingsstrategie. Maar, momenteel wordt dit nog bekeken om op te nemen in de Europese wetgeving en hebben ze voorlopig dus nog het statuut van dierlijke meststof.
 • Een positieve impact op het klimaat
  Daarnaast heeft het sluiten van kringlopen door nutriëntenrecuperatie ook een positieve impact op het klimaat door een reductie van de koolstofvoetafdruk over de ganse keten. Door het gebruik van herwonnen meststoffen als kunstmestalternatieven vermijd je niet alleen de biologische mestverwerking (nitrificatie-denitrificatie), maar ook een groot deel kunstmestproductie. Productie van herwonnen meststoffen via zowel membraanfiltratie als stripping-scrubbing scoort duidelijk beter dan wanneer het mestoverschot verwerkt moet worden en kunstmest wordt gebruikt.
  Bovendien presteren herwonnen meststoffen op het vlak van nitraatresidu's niet slechter dan wanneer er kunstmest wordt gebruikt.
 • Zelfvoorzienend boeren
  Vanwege de stijgende energiekosten stegen de voorbije jaren ook de kunstmestprijzen. Nutriëntenrecuperatie helpt met het produceren van meststoffen met hogere bemestingswaarde. Hierdoor kan je efficiënter gaan bemesten en besparen in kunstmest.

Hou ook rekening met

 • Het meststatuut
  Momenteel worden herwonnen meststoffen geproduceerd uit dierlijke mest ook nog beschouwd als dierlijke mest. Hierdoor is er op dit moment weinig afzetruimte binnen de Vlaamse landbouw.
 • Het kostenplaatje
  Deze RENURE-technieken hebben vanwege hun innovativiteit nog een relatief hoog prijskaartje. Deze kan afhankelijk van de techniek evenveel tot meer dan de prijs van een vergistingsinstallatie kosten. Aangezien de meststoffen dan nog als dierlijke meststof worden beschouwd, ligt de rendabiliteit momenteel nog relatief laag.

Meer info over nutriëntenrecuperatie?

Wij helpen jou graag verder!

logo EIP - demoprojecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.