Afgeleiden membraanfiltratie

Wat is membraanfiltratie?

Membraanfiltratie is de techniek waarbij de dunne fractie van mest of digestaat verder wordt bewerkt tot een loosbaar water (permeaat) en een nutriëntenrijke stroom (mineralenconcentraat).

Hoe?

Bij membraanfiltratie wordt de dunne fractie van mest of digestaat telkens door kleiner wordende poriën geperst, waardoor het water en de zouten gescheiden worden van de rest. De laatste stap is omgekeerde osmose, waarbij ook nog het zout van het water gescheiden wordt. Hierdoor krijg je het mineralenconcentraat dat vooral nog kalium en wat stikstof bevat en het permeaat: loosbaar water, rekening houdende met de lokale lozingsnormen. Eventueel kan door middel van opslag dit water ook hergebruikt worden op het eigen bedrijf.

Optioneel kan een nageschakelde vacuümverdamper de concentratie van het mineralenconcentraat verder verhogen.

Producteigenschappen mineralenconcentraat

  • Vloeibare oplossing met nog 10 g/kg organische stof, wat de donkere kleur verklaart
  • >1% N en K
  • pH: 7,5 – 8,0

Mineralenconcentraat kun je gebruiken als herwonnen meststof. Op vandaag wordt deze meststof echter bestempeld als dierlijke mest en is het gebruik bijgevolg beperkt tot 170 kg N/ha. Mogelijks komt hier op termijn wel verandering in, aangezien de SafeManure-studie mineralenconcentraat als hoogprioritair bestempelt.

Producten membraanfiltratie
logo EIP - demoprojecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.