Proces naar ammoniumnitraat

Nutrient Recycling – from pilot production to farms and fields

ReNu2Farm

Project info

Project info

Project type

Interreg North-West Europe

Startdatum

20/09/2017

Einddatum

28/02/2023

Het doel van het project is om het hergebruik uit reststromen van de nutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. P en K zijn eindige grondstoffen en de productie van N-kunstmest vraagt veel energie. Opwaardering van nutriënten tot een kwaliteit gelijkwaardig aan minerale meststoffen, een formulering die aan de eisen voldoet en demonstratie en begeleide implementatie zal een markt creëren.

Door het ontwikkelen van internationale markten en door voorlichting  en demonstratie richting beleid en de landbouwsector, worden marktbelemmeringen weggenomen. Geselecteerde landen zijn IE-UK, DE-NL en BE-FR, waarbinnen regio’s met een nutriënten-tekort en -overschot worden onderscheiden. De mogelijkheden voor uitwisseling van gerecyclede nutriënten tussen regio’s worden verkend en samenwerking tussen producenten en consumenten opgezet.

​In een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen, worden de 3 grootste afvalstromen (zuiveringsslib, voedselresten en mest/digestaat) beschouwd. Daarbij zullen 20 producenten er in slagen om de eigenschappen van 17 meststoffen uit secundaire stromen te verbeteren zodat ze beter aansluiten bij de wensen van eindgebruikers.

In een samenwerking met betrokken boeren, worden er demovelden aangelegd bij 8 landbouwbedrijven. De kennis wordt via demo-bijeenkomsten overgedragen naar leden van 10 boerenorganisaties. Dit zal aan het eind van het project resulteren in vervanging van minerale meststoffen (-54,000 t N, -4,000 t P, -60,000 t K in meststoffen) door producten uit hergebruik van reststromen.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.