Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op het gebruik van alle onderdelen van alle websites (ook de mobiele) gecreëerd door Inagro (hierna de “Sites”).

Inagro zal alle inspanningen leveren om de goede werking van de Sites en de Bijkomende Diensten te waarborgen.

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Inagro op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, …) ten gevolge van:

(1) de inhoud van de Sites en Bijkomende Diensten. Inagro garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die zich op de Sites en Bijkomende Diensten bevindt. De informatie op de Sites en Bijkomende Diensten, ook deze omtrent te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Inagro besteedt de grootste zorg aan de creatie, de bijwerking en het onderhoud van de site. Indien de gebruiker toch vaststelt dat de site onjuiste of achterhaalde informatie of onwettige of schadelijke inhoud bevat, of hij meent dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hem met aandrang gevraagd dit te melden aan Inagro.

(2) het gebruik dat van de Sites en Bijkomende Diensten wordt gemaakt;

(3) de veiligheid van de Sites en Bijkomende Diensten. Dit geldt ondermeer, maar niet limitatief voor eventuele virussen, fouten en computerfraude;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Sites en Bijkomende Diensten. Inagro garandeert niet dat alle functies van

de Sites en Bijkomende Diensten steeds, via alle technische middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden.

Inagro kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Sites en Bijkomende diensten weigeren of stopzetten.

Inagro kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor hun facturering, wanneer deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Sites en/of Bijkomende Diensten, zelfs niet wanneer Inagro hiervoor een vergoeding zou ontvangen, noch wanneer Inagro de facturering voor deze diensten en/of producten zou verzorgen voor rekening van derden.

In alle gevallen waarin Inagro aansprakelijk kan worden gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. 

Bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Inagro gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.