Groenten bemesten

FER-PLAY

Multi-assessment of alternative fertilisers for promoting sustainable value chains and clean ecosystems

Project info

Project info

Project type

Horizon Europe

Startdatum

01/09/2022

Einddatum

28/02/2025

Sociale media

​Bemesting is van essentieel belang om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar de meest gangbare bemestingsstrategie op basis van conventionele meststoffen vormt een bedreiging voor het milieu (bv. eutrofiëring door uitspoeling van nutriënten) en de duurzaamheid van het voedselsysteem van de EU (door de grote afhankelijkheid van de invoer van meststoffen uit andere landen). Een van de belangrijkste politieke prioriteiten van de EU is dan ook het gebruik van conventionele meststoffen tegen 2030 met 20% te verminderen en het verlies van nutriënten met 50% terug te dringen.

Een veelbelovende oplossing hiervoor zijn alternatieve herwonnen meststoffen die worden geproduceerd uit teruggewonnen nutriënten uit secundaire grondstoffen (bv. organisch afval, rioolslib). De grootschalige toepassing ervan wordt echter belemmerd door een gebrek aan kennis over alternatieve bemesting, bezorgdheid over de technische levensvatbaarheid ervan en de uiteenlopende wetgevingen, waardoor een toestand van onzekerheid ontstaat.

In deze context is FER-PLAY een alomvattende aanpak om de kennis over waardeketens van herwonnen meststoffen te verzamelen, te harmoniseren, te selecteren en aan te vullen, en deze kennis te verspreiden om de grootschalige productie en toepassing van herwonnen meststoffen met de beste milieu-, sociale en economische prestaties en met technische en regelgevende haalbaarheid te bevorderen. FER-PLAY maakt dus gebruik van een unieke methodologie om de waardeketens in kaart te brengen, de meest veelbelovende te selecteren en hun impact te beoordelen. FER-PLAY betrekt de belangrijkste belanghebbenden bij de co-creatie van resultaten en verspreidt deze op grote schaal.

Gerelateerd nieuws

Partners

Financiers

Europese Unie

Horizon Europe

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.