Nutri2Cycle: Nurturing the Circular Economy

Proces naar ammoniumnitraat

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

30/09/2018

End date

29/09/2023

De plantaardige productie en de dierlijke productie zijn de laatste decennia onafhankelijk van elkaar sterk geïntensiveerd, waardoor er mismatches zijn ontstaan qua nutriënten- en koolstofstromen. In dit project wordt de driehoek plantaardige productie – dierlijke productie – agro-processing onder de loep genomen. De agro-processing kan immers de mismatch tussen plantaardige en dierlijke productie rechttrekken. De beschouwde landbouwtypologieën zijn: varkens, pluimvee, rundvee, akkerbouw, tuinbouw, fruitproductie, agro-energie, agro-verwerking. Voorbeelden van agro-processing zijn mestbewerking en anaerobe vergisting.

In dit project willen we nieuwe modellen naar voor brengen die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en de integratie van plantaardige productie, dierlijke productie en de agro-processing vergroten. Deze modellen zullen we op praktijkschaal demonstreren en valideren.

  1. ​De eerste output van het project zal de uitbouw van een coherent model om de nutriëntfluxen op de verschillende landbouwtypologieën in beeld te brengen en op economisch, ecologisch en sociaal vlak te evalueren.
  2. De tweede output in een intensieve inventarisatie van innovatieve, veelbelovende technieken of technologieën die een betere kringloop van nutriënten mogelijk maken. Na een eerste selectie en evaluatie van 60 verschillende duurzame landbouwsystemen, worden 24 hiervan geselecteerd en op hun economische, ecologische en sociale meerwaarde getoetst met het uitgewerkte model.
  3. De derde output is het daadwerkelijk realiseren van een aantal van deze modellen.

Afhankelijk van de resultaten worden 12 tot 16 van deze landbouwsystemen in piloot verspreid over Europa uitgewerkt en in praktijk gedemonstreerd en getest.

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 773682.

Partners

Consorzio Italbiotec

Częstochowa University of Technology

Fundacion Cartif

Institut De Recerca I Tecnología Agroalimentaries

Instituto Superior de Agronomia

IPS Konzalting d.o.o. za poslovne usluge

Johann Heinrich von Thünen-Institut

Kobenhavens Universiteit (UCPH)

Soltub Ltd.

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

Terra Humana Tiszta Technologiakatfejleszto Tervezo Es Kivitelezo Kft

The University of Milan

Ugent - Universiteit Gent

United Experts

Wageningen University

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Financers

H2020