Proces naar ammoniumnitraat

Wat is stripping-scrubbing?

Stripping-scrubbing, ammoniakstripping, mestkraker, stikstofkraker, ... Al deze termen omschrijven eenzelfde principe: de techniek die ammoniumzouten (ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat) produceert uit de dunne fractie van mest of digestaat.
Via stripping-scrubbing kunnen stikstofrijke stromen behandeld worden. Dit leidt tot minder emissies én een opgewaardeerd eindproduct dat als stikstofmeststof dienst kan doen.

Hoe?

Bij de opslag van mest of digestaat komen namelijk emissies vrij. De ammoniak kan uit de dunne fractie van mest of digestaat gerecupereerd worden door manipulatie van temperatuur en zuurtegraad. Hoe hoger de temperatuur en zuurtegraad, hoe meer ammoniak er zich in de gasvorm bevindt. Vervolgens wordt het met ammoniak verzadigde gas in contact gebracht met een sterk zure oplossing (bv. zwavelzuur of salpeterzuur) om dit neer te slaan in de vorm van ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat.

Producteigenschappen ammoniumzouten

  • Vloeibare, heldere oplossing, vrij van organische deeltjes
  • Ammoniumsulfaat: 7% N, 7% S
  • Ammoniumnitraat: 15% N
  • 100% minerale stikstof
  • pH: 5 - 7
Ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat

Beide producten kun je gebruiken als herwonnen meststof. Op vandaag worden deze producten echter bestempeld als dierlijke mest en zijn ze bijgevolg beperkt in gebruik tot 170 kg N/ha. Mogelijks komt hier op termijn wel verandering in, aangezien de SafeManure-studie ammoniumzouten als hoogprioritair bestempelt.

logo EIP - demoprojecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.