sierteelt_serre

Hergebruik van dierlijke mest in de sierteelt

Project info

Project info

Project type

Leader Midden West-Vlaanderen

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2024

Project "Hergebruik van dierlijke mest in de sierteelt" krijgt steun van Leader Midden West-Vlaanderen.

Door de energiecrisis en geopolitieke redenen zijn de kunstmestprijzen het laatste jaar tot wel 300% gestegen, waardoor heel wat landbouwbedrijven en siertelers genoodzaakt zijn om over te gaan tot alternatieven. Het gebruik van drijfmest kan hier mogelijks een oplossing bieden, aangezien dit een nutriëntenrijk restproduct is dat heel sterk beschikbaar is in de regio van Midden-West-Vlaanderen. Dit wordt op vandaag alleen in vollegrondsteelten toegepast binnen de normen van de Nitraatrichtlijn, terwijl er tegelijk 87 miljoen kg stikstof in Vlaanderen uit kunstmest (verkregen via een energie-intensief proces) gebruikt wordt, waarvan 6% in de tuinbouw.

Een meer circulaire aanpak zou dus zijn om nabije (drijf)mest (en bij uitbreiding ook andere meststoffen) rechtstreeks in te zetten in plaats van kunstmest. Dit project zal daarom nagaan hoe (in eerste instantie) drijfmest afkomstig van kalveren van het Witblauwe ras het gebruik van kunstmest kan vervangen, waarbij nagegaan wordt welke spoor- en hoofdelementen voldoende, te veel of te weinig aanwezig zijn en welke andere praktische bezwaren er kunnen zijn bij gebruik in de sierteelt. Deze samenwerking tussen een landbouw- en een sierteeltbedrijf kan een win-win-situatie betekenen voor beide type bedrijven en bij uitbreiding voor alle bedrijven waar er gesloten teeltsystemen zijn binnen de ganse regio van Midden-West-Vlaanderen en verder.

Via deze pagina blijf je steeds up to date met de belangrijkste projectresultaten. 

Partners

Financiers

LEADER

Provincie West-Vlaanderen

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europese Unie

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.