spaakwielbemester

ReNu2Cycle

REcycling of NUtrients to close the fertiliser CYCLE

Project info

Project info

Project type

Interreg North-West Europe

Startdatum

23/03/2023

Einddatum

22/03/2027

De EU importeert jaarlijks >6 mln. ton stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) meststoffen. De prijs van NPK hangt af van de energie-, mijnbouw- en vervoerskosten. De EU is sterk afhankelijk van Rusland en Oekraïne als de belangrijkste N-leveranciers en van Marokko als P-leverancier. Dit maakt de landbouw in NWE sterk afhankelijk van de globale economische en geopolitieke ontwikkelingen.

Tegelijkertijd gaan in NWE essentiële nutriënten uit organische bronnen in regio's met een nutriëntenoverschot (bv. Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en NL) nog steeds verloren als gevolg van een lineair economisch model. Regio's met een nutriëntentekort (bv. LUX, IE en Saarland) worden nog steeds niet voorzien van herwonnen meststoffen uit regio's met overschot, waar innovatieve bedrijven voor nutriëntenrecuperatie bestaan.

Het doel is de afhankelijkheid van NWE van de invoer van op fossiele grondstoffen gebaseerde meststoffen te reduceren door de impact op de beschikbaarheid, ecologische voetafdruk en prijsstabiliteit te onderbouwen via grensoverschrijdende valorisatie van herwonnen NPK. ReNu2Cycle bouwt voort op realisaties van ReNu2Farm, dat onderzoek naar de marktvraag deed. ReNu2Cycle zal living lab concepten toepassen die co-innovatie en implementatieondersteuning op lange termijn aanmoedigen om lokale goede praktijken uit te rollen.

Het gebruik van herwonnen meststoffen zal worden gemaximaliseerd door nieuwe meststofmengsels en bijhorende bedrijfsoplossingen voor de productportfolio's van producenten te creëren. Handelsorganisaties zullen bevoegd worden om vier herwonnen meststoffen te raadplegen/verhandelen. Het gebruik ervan op landbouwbedrijven zal worden nagegaan. Alle resultaten zullen worden verwerkt in een grensoverschrijdende strategie inzake vraag en aanbod van nutriënten in regionale actieplannen. Alle actoren hebben baat bij de naleving van het meest recente Europese beleidskader, dat een markthandel in NWE mogelijk maakt (7/22) en bijdraagt tot de voedselvoorzieningszekerheid in NWE.

 

Dit project heeft een budget van € 6 026 363,49, waarvan € 3 615 818,05 wordt gesubsidieerd door ERDF. Het budget van Inagro bedraagt € 529 897,06, waarvan € 317 938,23 wordt gesubsidieerd door ERDF en € 105 979,42 door de provincie West-Vlaanderen.

Het consortium bestaat uit volgende partners:

 • IZES gGmbH (DE)
 • District administration of Heidekreis (DE)
 • District administration of Rotenburg (Wümme) (DE)
 • Universiteit Gent (BE)
 • Impact vzw (BE)
 • Inagro (BE)
 • Lower Saxony Network Renewable Resources and Bioeconomy e.V. - 3N (DE)
 • Munster Technological University - MTU (IE)
 • Nutrient Management Institute - NMI (NL)
 • South East Technological University - SETU (IE)
 • Teagasc (IE)
 • University of Limerick (IE)
 • eco:novis (LUX)

Partners

Financiers

Europese Unie

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Provincie West-Vlaanderen

Interreg NWE

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.