graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Risicoanalyse primair in de aanpak van ritnaalden

Het Vlaamse onderzoeksteam dat de afgelopen drie jaar ritnaalden monitorde op meer dan 100 percelen over heel Vlaanderen, beëindigde recent zijn VLAIO-onderzoekstraject. De uitgebreide monitorcampagne en het onderzoek naar mogelijke beheersingsmethoden bevestigden dat een goede risico-inschatting van primair belang is om schadegevallen door ritnaalden te vermijden. Rond deze periode, in april en mei, zijn de condities optimaal om ritnaalden op je perceel te bemonsteren met lokvallen.

Voorkom puntvervuiling: enkele tips!

In een drietal Vlaamse beken vonden Engelse onderzoekers, in partnerschap met Greenpeace, heel wat gewasbeschermingsmiddelen terug. Dat kwam vorige week uitgebreid in de pers en doet het imago van de landbouw en gewasbescherming geen goed. Nochtans kunnen we vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terechtkomen! Lees zeker onze tips.

Bodemontsmetting met druppelirrigatie

Als je dit jaar wil ontsmetten met metamproducten, dan zal je ze moeten toepassen met druppelirrigatie. In dit nieuwsbericht geven we je praktische tips en aandachtspunten bij de ontsmetting. We leggen de voorbereiding stap voor stap uit. Voor bijkomende vragen over de doseersystemen, rekenbladen en algemene info mag je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

Aërobe mineralisatie van aquaponicsslib

We onderzochten het potentieel van nutriëntenrecuperatie en slibverwerking van aquaponicsslib. Een duurzamer aquaponicssysteem is mogelijk dankzij de mineralisatie van visslib. We bereikten 44% slibvermindering en konden de nutriënten recupereren.

Kwaliteit verschillende waterbronnen in kaart gebracht

In het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” namen we de kwaliteit van verschillende waterbronnen onder de loep. Alle waterstalen die Inagro analyseerde tussen 2006 en 2018 werden gebundeld per waterbron. Zo leerden we welke waterkwaliteit iedere waterbron heeft.

Resultaten rassenproef courgette zomer 2018

In 2018 legden we een rassenproef aan met courgettes. Daarin vergeleken we 11 rassen met elkaar. Calazina gaf zo’n 35 marktbare vruchten per plant, wat heel veel is. Maar ook Ladoga, SQ74020 en SQ102694 produceerden met circa 33 vruchten per plant zeer goed. Eros gaf - met “slechts” 29 vruchten - een iets lagere opbrengst. Het percentage marktbare vruchten lag hoog: gemiddeld 85,5 %. Vooral SQ102694 en SQ102695 bleven daar redelijk onder. Ook na bewaring viel de kwaliteit van de vruchten goed mee.

Bezoek aan pocketvergisters op uienschillen en varkensmest - deel 1

Vandaag slaan land- en tuinbouwers reststromen als mest en groenteresten (preiresten, uienschillen, …) meestal op om ze daarna zonder verdere bewerkingen op het land te voeren. Kleinschalige vergisting kan kansen bieden om energie te halen uit die stromen. Tot op vandaag gebeurt kleinschalige vergisting in Vlaanderen vooral op runderdrijfmest. Twee pioniers, een uienschilbedrijf (Ongena) en een varkensbedrijf (Akivar), werkten een vernieuwend concept van pocketvergisting uit. Begin april gingen Inagro en Biogas-E er samen met een groep geïnteresseerden langs in de projecten Pocket Power en Transbio. Deze week brengen we verslag uit van ons bezoek aan uienschilbedrijf Ongena.

Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

Curieus naar de Schone Boeren in Damme? Ontdek hier hun verhaal!

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer om de hoek. De campagne toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg dragen voor de bodem, hun dieren, de teelt en hun producten. De boeren gaan elk op hun manier de uitdaging aan om steeds duurzamer te werken. Ze combineren met succes de traditionele stiel en de nieuwste technologie. De campagne loopt gedurende één jaar in drie West-Vlaamse gemeenten. Dit jaar zijn we geland in de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist. Curieus naar de Schone Boeren? Ontdek hun verhaal in een reeks van drie nieuwsberichten! Deze week: de Schone Boeren uit Damme!

Vers van de pers: eendenkroos in voederbrokken!

Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten, maar voorlopig is er weinig onderzoek gedaan naar de stappen tussen de kweek en het voederen. Daarom verdiepen onze onderzoekers zich de komende maanden in de verschillende verwerkingsstappen. Onlangs testten ze of ze vers eendenkroos in een voederbrok kunnen persen.

Er zijn geen items om te tonen.
Agenda
Publicaties
08.04.19 - Jaarverslag 2018: Samen in volle vaart vooruit

In de publicatie “Samen in volle vaart vooruit” bundelen we de markantste realisaties van 2018. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden, zoals alternatieve eiwitbronnen en precisielandbouw, én vaste waarden, waaronder bodemkwaliteit en openluchtteelten. Zes portretten vormen de rode draad in het boekje. Daarin vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

14.01.19 - FERM! - editie 2019

Traditiegetrouw valt het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" rond de jaarwisseling bij alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding.

24.09.18 - Teelthandleiding eendenkroos 2018

Eendenkroos komt van nature voor in kleine wateren, zoals poelen, vijvers en grachten. Omdat het plantje plaatselijk voor overlast kan zorgen, is het vaak ongewenst. Toch heeft het gewas een groot potentieel om de eiwitbron van de toekomst te worden. Het snelgroeiende plantje zet nutriënten uit vloeibare reststromen om in een onmiddellijk bruikbare eiwitbron. Met deze handleiding ga je zelf aan de slag. Je vindt er praktische informatie voor elke stap in het productieproces, van opstart van de teelt tot oogst en bewaring van het kroos. Je leert ook hoe je de ideale groeiomstandigheden kunt creëren en de groei kunt opvolgen.