Aardappelplant in veld

Plant

Onderzoek naar plantaardige productie ligt aan de basis van de oprichting het West-Vlaamse onderzoekscentrum. Van bij de start lag de focus op de verbetering van teelttechnieken, de vergelijking van rassen en de introductie van nieuwe teelten. Verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven vormt de rode draad in het onderzoeksprogramma. Vandaag zijn kwaliteit en milieu-impact minstens even belangrijk als opbrengstmaximalisatie. Dat weerspiegelt zich in de realisaties van 2021.