Rijpe sojabonen in het veld

Eiwittransitie

Met de nieuwe eiwitstrategie wil Vlaanderen de productie en consumptie van eiwit verduurzamen, zowel in de dagelijkse voeding als in voeder. Inagro wil daartoe bijdragen en stelde in 2021 een eigen eiwitactieplan op. Daarin staat beschreven hoe we concreet inzetten op vier van de zes ambities uit de Vlaamse eiwitstrategie.

Duurzame productie van eiwitten is een thema waar Inagro fors op inzet. Aanvankelijk concentreerde het onderzoek zich vooral op de verduurzaming van diervoeders en voederrantsoenen. De laatste jaren kwam de vraag om ook onderzoek te voeren naar de productiemogelijkheden van eiwitten voor humane voeding. Zowel de gangbare en biologische landbouwsector als de consument zijn vragende partij. Vanuit die groeiende vraag stelde Inagro in 2021 een eiwitactieplan op dat de lopende initiatieven rond verduurzaming van de eiwitvoorziening clustert. Via projecten werkt Inagro daarvoor samen met verschillende Vlaamse en internationale partners.

Duurzame diervoeders

Inagro bekijkt de mogelijkheden van gekende én nieuwe alternatieve eiwitbronnen ter vervanging van geïmporteerd sojaschroot en vismeel in diervoeders. Zo loopt er onderzoek naar de teelttechniek en het potentieel van veldbonen als nieuw gewas in het rundveerantsoen. Inagro begeleidt landbouwers bij de bedrijfseigen voederproductie en de inpassing in het rantsoen. In een ander project staan voedererwten centraal als mogelijke sojavervanger voor varkens- en kippenvoeder. Levende larven van de zwarte soldatenvliegen zijn potentieel voeder voor bioleghennen. Een lopende studie neemt de kwaliteit van het kippenvlees onder de loep van kippen die gevoederd zijn met die larven. Daarnaast zijn er concrete plannen om de mogelijkheden van insectenlarven in honden- en kattenvoeding te onderzoeken in een nieuw project.

veldbonen

Duurzame dierlijke productie

Bij het onderzoek naar duurzame diervoeders is er ook aandacht voor duurzame dierlijke productie. In de studie naar insectenlarven als voeder voor biovleeskippen evalueert Inagro bijvoorbeeld ook het effect op het dierenwelzijn. Onderzoekers stellen vast dat het voederen van levende larven aan vleeskippen zorgt voor meer natuurlijk scharrelgedrag. Een belangrijke pijler voor een duurzaam verdienmodel is uiteraard het economische aspect. De economische rendabiliteit wordt dan ook mee in kaart gebracht. Via bedrijfsadvisering en advies in projecten ondersteunt Inagro melkveehouders bijvoorbeeld om hun voederefficiëntie te verbeteren.

insecten

Meer plantaardige eiwitten

Via het onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen voor diervoeders stimuleert Inagro de teelt van meer plantaardige eiwitten. Daarnaast zetten we verder in op de teelttechnische optimalisatie van peulvruchten voor zowel versmarkt als diepvriesindustrie. Maar nieuwe gewassen introduceren is meer dan alleen teelttechnieken optimaliseren. Daarom richtten we een screeningsplatform op om de haalbaarheid van de teelt van minder bekende eiwitgewassen in Vlaanderen te testen. Om een afzetmarkt te vinden, zijn er gesprekken met landbouwers, verwerkende bedrijven en onderzoeksinstellingen. We gaan ook na welke impact de nieuwe gewassen hebben op bestuivende insecten. 

Veld vol kikkererwtenplanten

Meer nieuwe eiwitten

Inagro kijkt verder dan alleen de gekende eiwitten. We onderzoeken ook andere alternatieven, zoals nieuwe niet-plantaardige eiwitten. Landbouwers met interesse in de opstart van insectenteelt krijgen bijvoorbeeld begeleiding van ervaren insectenonderzoekers. Er lopen diverse projecten rond duurzame insectenteelt en de verwerking van insecten in food en feed. Ook eendenkroos biedt kansen. Die waterplant is in staat om nutriëntenrijke effluenten uit de landbouw of voedingsindustrie te zuiveren. Vervolgens zet ze de nutriënten op een efficiënte manier om in eiwitten. Die hebben potentieel in de voeder- en voedingsindustrie. Tot slot is zeer experimenteel onderzoek opgestart naar microbieel eiwit. Er loopt een studie om biogas op te waarderen tot biomethaan. Dat biomethaan kan omgezet worden in kwaliteitsvol diervoeder in de vorm van microbieel eiwit.

Eendenkroos

Onderzoek naar eiwittransitie in beeld

Eind 2020 bracht PlattelandsTv ons onderzoek naar nieuwe eiwitbronnen in beeld. De reportage van Tournée Provinciale is nog altijd brandend actueel en bewijst de praktijkgerichte aanpak. “Die praktijkgerichte aanpak is vaak een meerwaarde in projectconsortia. Landbouwers, toeleveranciers en verwerkers vinden vlot de weg naar Inagro met hun vragen over teelttechniek, nieuwe teelten en afzetmarkten. We fungeren als een tolk die het basisonderzoek vertaalt naar praktijkgericht advies”, stelde Greet Ghekiere, unitmanager onderzoek en ontwikkeling, in een persbericht over ons eiwitactieplan.

  • Vorige pagina

    << Duurzame gewasbescherming

  • Volgende pagina

    Infrastructuur en technologie >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Plant