spuitnevel drift

Duurzame gewasbescherming

Of het nu om gangbare of biologische teelten gaat, gewassen beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden is noodzakelijk voor de opbrengsten en rendabiliteit van tuinbouwbedrijven. Rekening houdend met strenge wetgeving dringt duurzame gewasbescherming zich op. Inagro helpt kennis te verzamelen en te delen om telers te sensibiliseren, zo ook in 2021.

SmartProtect Platform

Sinds 2014 moeten land- en tuinbouwers verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Zo moedigt Europa hen aan om te bezuinigen in chemische bestrijdingstechnieken. Maar landbouwers missen nog actuele kennis en goede praktijkvoorbeelden om IPM op een hedendaagse manier in te zetten in hun dagelijkse werking. Dankzij een samenwerking tussen verschillende Europese partners vinden ze technologieën en methodes om IPM toe te passen in openluchtteelten en teelten onder glas voortaan verzameld in het SmartProtect-platform.

Prei in een veld

Netten en klimaatdoeken in biogroenteteelt

Vandaag is er een ruim aanbod van netten en klimaatdoeken op de markt om (bio)teelten te beschermen tegen plagen. De meeste leveranciers stellen technische fiches op met de belangrijkste eigenschappen van de materialen. Maar als je als teler een net of doek wil aankopen, heb je vaak nood aan nog extra informatie. Om de keuze uit het ruime aanbod gemakkelijker te maken, lanceerden Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt in 2021 een handige gebruikswijzer met focus op het gebruik in de groenteteelt.

De puntjes op puntvervuiling

De gangbare landbouw is nog altijd aangewezen op gewasbeschermingsmiddelen om gewassen voldoende te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden. Enkel zo kunnen landbouwers een rendabele opbrengst behalen en de kwaliteit afleveren die de afnemer vraagt. Hoewel telers gewasbeschermingsmiddelen steeds doordachter inzetten, blijft puntvervuiling de belangrijkste bron van verontreiniging van de waterlopen. Op vijf locaties in West-Vlaanderen kunnen ze voortaan gratis materiaal ontlenen om spuitresten gemakkelijk op te vangen en te verwerken.

Groenbedekkers in de strijd tegen aaltjes

De voordelen van groenbedekkers zijn divers, maar een verkeerd gekozen groenbedekker kan ervoor zorgen dat schadelijke aaltjes sterk in aantal toenemen. Een ‘ideale’ groenbedekker, inzetbaar tegen alle aaltjessoorten, bestaat helaas niet. Sommigen kunnen de aantallen van de ene aaltjessoort verminderen, terwijl ze voor een andere soort net een waardplant zijn en hun aantallen opdrijven. Om het effect op schadelijke aaltjes na te gaan in een rotatie met groenten legden Inagro, PCG, PSKW en ILVO veldproeven aan op natuurlijk besmette percelen. De resultaten deelden ze in 2021 met de sector.

Tagetes
  • Vorige pagina

    << Smartfarming

  • Volgende pagina

    Eiwittransitie >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Plant