Minister Hilde Crevits op bezoek in Agrotopia

Hoog bezoek

In 2021 hebben we niet stilgezeten, en dat is ook vooraanstaande personen in onze samenleving niet ontgaan. Meermaals kregen we hoogwaardigheidsbekleders op bezoek. Daar blikken we met bescheiden West-Vlaamse trots en veel voldoening op terug.

Minister Crevits stelt NPI-steun voor op biohoeve

Op 5 juli verwelkomden we Hilde Crevits, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, op ons Proefbedrijf Biologische Landbouw. Ze bracht er goed nieuws over en voor de land- en tuinbouwsector. Ze stelde het biorapport 2020 van het agentschap Landbouw & Zeevisserij voor en wees op een sterke vooruitgang in de biosector. Tijdens haar bezoek stelde minister Crevits ook de nieuwe steunmaatregelen rond de niet-productieve investeringen voor. Sinds 1 juli kunnen landbouwers investeren in landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor tot 100% steun ontvangen. "Zo wil de overheid de land- en tuinbouwers als eerste ambassadeur inzetten om iets positiefs te doen voor het milieu en de omgeving", klonk het.

Minister Hilde Crevits op bezoek in biohoeve

Koning Filip bezoekt Agrotopia

Op 29 september bracht Koning Filip een bezoek aan Agrotopia. Zijne Majesteit de Koning kreeg een rondleiding in het gloednieuwe complex en toonde daarbij bijzonder veel interesse voor de technieken en innovaties. Voor de medewerkers van Inagro was de ontmoeting een unieke ervaring. Na het bezoek aan de serre nam koning Filip deel aan een workshop voor scholen. Tot slot woonde hij de wetenschapsshow over duurzame tuinbouw en voedsel bij. “We zijn zeer blij dat de koning zoveel interesse toonde voor ons onderzoek naar duurzame glastuinbouw en innovatieve stadstuinbouw”, getuigde afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester. "Met zijn bezoek bevestigt Zijne Majesteit de Koning het belang van de tuinbouwsector in onze regio en het onderzoek naar duurzame ontwikkeling dat daarin gebeurt."

Bezoek Koning Agrotopia

Minister Crevits bezoekt piloot prei op dragers en Agrotopia

De teelt van prei, één van de belangrijkste groenteteelten in openlucht in Vlaanderen, wordt geconfronteerd met structurele uitdagingen. De vraag van telers naar een toekomstgericht teeltsysteem klinkt dan ook steeds luider. In samenwerking met REO Veiling startte Inagro enkele jaren geleden met onderzoek naar de mogelijkheden om prei te telen op dragers, uit de grond en in hydrocultuur. Dat onderzoek kwam in 2021 in een stroomversnelling dankzij de opbouw van een professionele pilootinstallatie op onze site. “Dankzij de samenwerking tussen onderzoek, de tuinbouwsector en industriële partners zetten we nu, met de steun van VLAIO, belangrijke stappen naar automatisatie van de oogst en professionalisering van de teelttechniek van prei op dragers”, zei Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits tijdens haar bezoek op 16 oktober.

Bezoek minister Crevits aan piloot prei op dragers

Na haar bezoek aan de pilootinstallatie op onze site in Beitem trok minister Crevits naar Agrotopia, onze nieuwe onderzoeksserre op het dak van de kistenloods van de REO Veiling. Door de begrotingsbespreking moest de minister verstek geven voor de officiële opening op 24 september. In een videoboodschap benadrukte ze toen wel dat Inagro met Agrotopia bijdraagt aan een sterke internationale uitstraling van onze regio, die innovatie en duurzaamheid in de tuinbouw blijft stimuleren. Die innovatie is nodig om de vele uitdagingen waar de glastuinbouwsector voor staat aan te pakken. Ook tijdens haar bezoek aan Agrotopia in oktober besteedde Hilde Crevits veel aandacht aan de innovaties. "Agrotopia is een prachtige onderzoekssite, letterlijk op het dak van de wereld, of toch de groentewereld, de REO Veiling. Wat hier gebeurt is geen utopie, maar een toekomstbeeld van waar we met de glastuinbouw naartoe willen", stelde ze.

Minister Hilde Crevits op bezoek in Agrotopia
  • Vorige pagina

    << Inagro in het journaal

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Welkom