Kluit aarde in handen van landbouwer

Bodem en water

Bodem en water zijn de voornaamste productiefactoren in de land- en tuinbouw. De zorg voor de opbouw en het behoud van een goede bodem is cruciaal om jaar na jaar goede gewasopbrengsten te behalen. En voldoende kwaliteitsvol water beschikbaar hebben én doordacht inzetten worden steeds meer een topprioriteit. Samen met partners in onderzoek en de provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond bodem, bemesting, water en irrigatie in land- en tuinbouw.