Advies bladgewassen

Inagro als onderzoekspartner

Door continu bij te leren, kennis te delen en grenzen te verleggen draagt Inagro bij aan de land- en tuinbouwsector. We zijn sterk in onderzoek en advies, gericht op de praktijk en leveren maatwerk. Tegelijk besteden we veel aandacht aan cocreatie en demonstratie om praktijkklare oplossingen te realiseren. Dat maakt ons een aantrekkelijke partner in binnen- en buitenland, voor onderzoeksinstellingen, toeleveringsbedrijven en organisaties uit de brede land- en tuinbouwsector.

Door jarenlange projectervaring heeft Inagro zich ontwikkeld tot een expert in Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s. De diversiteit aan teelten in het onderzoek en de ligging in de belangrijkste landbouwprovincie maken van Inagro een prominente speler in het land- en tuinbouwonderzoek. Als verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen volgen we het provinciale, Vlaamse en Europese landbouwbeleid op de voet en staan we in nauw contact met beleidsmakers. Ten slotte hebben we ook de nodige aandacht voor projectvalorisatie, onder meer in de vorm van het eigen dienstenaanbod voor de landbouwer.

Agrotopia - opening - Jan D'Hondt Ateljé

Ervaring in projecten

We beschikken over een ruim netwerk in Europa dat we continu uitbreiden, onder meer via ons lidmaatschap in Vlaamse en Europese landbouwplatformen en onze deelname aan projecten. Zo is Inagro onder meer stichtend lid van het EUVRIN-netwerk en Agrolink Vlaanderen, een samenwerkingsplatform van achttien kennisinstellingen en onderzoeksstations in Vlaanderen die actief zijn in de primaire productie. We werken ook actief samen met TACO, de TelersAdviesCoöperatie, een samenwerkingsverband in advies voor telers van openluchtgroenten.    

We hebben ervaring als projectcoördinator in diverse Interreg-projecten op Europees niveau en in diverse toegepaste wetenschappelijke onderzoeksprojecten (VLAIO) en demonstratieprojecten op regionaal niveau. Inagro is ook projectpartner in een aantal FP7-projecten en H2020-projecten.

Deskundige projectteams

Het wetenschappelijke en technische personeel van Inagro voert een uitgebreid praktijkgericht en –gestuurd onderzoeksprogramma uit. Een team van deskundigen op het vlak van projectcoördinatie en administratieve en communicatieve ondersteuning biedt een stevige basis om als solide projectleider of -partner actief mee te werken aan succesvolle projecten.

Interesse in samenwerking?

Heb je interesse in samenwerking? Wil je meer weten over onze projecten en onze expertises? Onze unitmanager onderzoek en ontwikkeling beantwoordt al jouw vragen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.