Kinderen op de boerderij

Bedrijfsvisie

Belevingsvolle boerderijactiviteiten en professionele korteketenverkoop in een aantrekkelijk landschap dragen bij aan het draagvlak voor landbouw. Door landbouwers bij te scholen tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers versterken we de band tussen boer en burger. En door hen te sensibiliseren in bedrijfsintegratie werken we samen aan de landschapskwaliteit. 2021 stond in het teken van nieuwe realisaties en sensibiliseringsacties.