Landbouwer en adviseur bekijken cijfers op laptop

Inagro in cijfers

Wetenschappelijk onderbouwd praktijkgericht onderzoek leveren en kennis overdragen aan de belanghebbenden in de agrarische sector zijn de kernactiviteiten van Inagro. In die context verzamelt Inagro heel wat gegevens. In ons jaarverslag bundelen we traditiegetrouw enkele cijfers uit onze dagelijkse werking.

226 gekwalificeerde medewerkers

Elke dag zoekt de landbouwer nieuwe technieken om smaakvolle producten efficiënt en duurzaam te produceren. 226 wetenschappelijke en technische medewerkers staan hem daarin bij. Ze leveren onafhankelijk advies, op maat van land- en tuinbouwers, getest en gevalideerd in de praktijk.​ In 2021 versterkten we ons team met 9 extra medewerkers.

Cijfers Jaarverslag personeel

Online kennisdeling wint verder aan belang

De voorbije decennia is het landbouwbedrijf uitgegroeid tot een echte onderneming. Management, teeltkennis, innovatie en wetgeving winnen aan belang. De boer is een goed opgeleide bedrijfsleider, die nood heeft aan kennis op diverse terreinen. Snelle, directe en toegankelijke communicatie met land- en tuinbouwers en stakeholders blijft dan ook een speerpunt van onze werking. Verzamelde kennis verspreiden we via diverse on- en offline kanalen. In 2021 wonnen webinars en video's verder aan belang onder impuls van de coronacrisis.

Cijfers Jaarverslag bereik

Labo noteert opnieuw stijging

We beschikken over een eigen onafhankelijk en erkend laboratorium. Land- en tuinbouwers kunnen er terecht voor een analyse van hun bodem, gewassen, mest, water en veevoeder. Met moderne, zeer gevoelige laboratoriuminstrumenten, meetapparatuur voor een waaier aan analyses en tonnen expertise voert het labo betrouwbare analyses uit. Korte doorlooptijden en toegankelijke tarieven resulteerden in 2021 in 2% meer stalen in ons labo.

Cijfers Jaarverslag personeel

Van vakpers tot publieke pers

Om onze kennis verder te verspreiden dan enkel via onze eigen kanalen houden we er een goede relatie met journalisten op na. Regelmatig communiceren we dan ook over nieuwigheden en gevestigde waarden uit ons onderzoek naar onze perscontacten. We kunnen steevast rekenen op geïnteresseerde en betrokken journalisten van vakbladen als Proeftuinnieuws, Vilt en Landbouwleven. Af en toe weten we ook publieke pers als WTV of VRT NWS warm te maken voor onze berichtgeving.

Cijfers Jaarverslag vakpers

Internationale samenwerking

Dankzij grensoverschrijdende en internationale samenwerking in partnerschappen draagt Inagro bij aan productie en innovatie in de (West-)Vlaamse land- en tuinbouwsector. Dankzij de diversiteit aan teelten in het onderzoek en de ligging in de belangrijkste landbouwprovincie van Vlaanderen zijn we een prominente speler in het onderzoeksveld en een aantrekkelijke partner in binnen- en buitenland, voor onderzoeksinstellingen, toeleveringsbedrijven en organisaties uit de brede land- en tuinbouwsector. Door jarenlange projectervaring heeft Inagro zich ontwikkeld tot een expert in Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s. Bewijs daarvan zijn de 183 projecten waaraan we in 2021 meewerkten.

Cijfers Jaarverslag projecten
  • Vorige pagina

    << Welkomstwoord afgevaardigd bestuurder

  • Volgende pagina

    Kennis overdragen >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Welkom