klimaatkamer - climate chamber

Welkom

De voorbije decennia is het landbouwbedrijf uitgegroeid tot een echte onderneming. Management, teeltkennis, innovatie en wetgeving winnen aan belang. De landbouwer is een goed opgeleide bedrijfsleider die nood heeft aan kennis op diverse terreinen. Op het vlak van praktijkrijpe technische kennis biedt Inagro heel wat ondersteuning. In 2021 zetten we die ambitie verder.