Detail landbouwmachine

Infrastructuur en technologie

Vanuit onze rol als adviesverleners hebben we een goed zicht op de brede noden van de sector. Bovendien beschikken we over de tijd en ruimte om innovatieve machines, technieken en technologieën te valideren in onze praktijkgerichte onderzoeksomgeving. In cocreatie met machinebouwers, technologie-ontwikkelaars en toeleveranciers in de agrarische sector denken we graag na over machines die nog beter afgestemd zijn op de noden van de hedendaagse en toekomstige landbouw.

Multi-inzetbare agrorobot klaar voor veldproeven

Kleinere landbouwbedrijven die focussen op biologische teelt of nicheteelten als specifieke groente-, (klein)fruit- of boomteelt hebben baat bij kleinere, meervoudig inzetbare, intelligente machines. Door een prototyperobot en bijhorende werktuigen te bouwen, willen de projectpartners van CIMAT constructeurs een prototype bieden om verder uit te werken tot een robot die ze commercieel beschikbaar kunnen stellen. “Talrijke brainstormsessies met landbouwers en bedrijven in Vlaanderen en Nederland leerden ons dat flexibiliteit essentieel is, zowel bij de aansturing en beweging als in de functionaliteiten”, vertelt Joran Barbry van Inagro. Na veel denk- en tekenwerk volgde het constructieproces. In het najaar van 2021 was het prototype klaar voor de eerste veldproeven.

Teeltconcept van prei op dragers

In samenwerking met REO Veiling startte Inagro enkele jaren geleden met onderzoek naar de mogelijkheden om prei te telen op dragers, uit de grond en in hydrocultuur. Dat onderzoek kwam het voorbije jaar in een stroomversnelling dankzij de opbouw van een professionele pilootinstallatie op de site van Inagro. “Dankzij de samenwerking tussen onderzoek, de tuinbouwsector en industriële partners zetten we nu, met de steun van VLAIO, belangrijke stappen naar automatisatie van de oogst en professionalisering van de teelttechniek van prei op dragers”, zei Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits toen ze in oktober 2021 een bezoek bracht aan de pilootinstallatie.

Automatisatie prei op dragers

Machinedemo biomulchers op Biovelddag

De Biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw is een vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. In juni 2021 werd de traditionele rondgang op de proefvelden aangevuld met een machinedemo van 'biomulchers'. Die machines zijn speciaal ontworpen om groenbemesters en tijdelijk grasland efficiënt mechanisch kapot te maken. Daarvoor is een ondiepe en volveldssnijdende bewerking nodig. "Meer en meer biobedrijven werken niet kerend. Naast het vervangen van de ploeg, vergen ook de voorbewerkingen in het voorjaar een aangepaste aanpak. Denk aan gewasresten, winteronkruiden en groenbemesters efficiënt vernietigen", verduidelijkt adviseur Lieven Delanote. De demo van drie machines kon op veel belangstelling rekenen.

Biomulchers op Biovelddag 2021
  • Vorige pagina

    << Eiwittransitie

  • Volgende pagina

    Vogel- en bijvriendelijk boeren >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Plant