Tomaten in Agrotopia

Onderzoeksfocus

Met een oppervlakte van maar liefst 9000 vierkante meter vormt de dakserre Agrotopia een uniek testplatform voor innovatie in de glastuinbouwsector in onze regio. Agrotopia stelt ook een voorbeeld voor toekomstgerichte professionele stadstuinbouw in Vlaanderen.

Voor de hedendaagse glastuinbouw

Glastuinbouw kent een duidelijke evolutie naar grondloze teelt, zowel voor vrucht- als voor bladgroenten. Daarnaast groeit de verscheidenheid aan gewassen die onder glas geteeld worden. Hydroteelt biedt de mogelijkheid om kwalitatieve gewassen te produceren en de milieu-impact te verkleinen. Het helpt telers om de huidige uitdagingen in efficiënte teeltpraktijken, circulair watergebruik en gewasbescherming aan te gaan en levert voordelen op, zoals een hogere opbrengst en ergonomie.

Representatief voor moderne hydrocultuur

De dertien compartimenten in Agrotopia zijn representatief voor de moderne teelt van vruchtgroenten en bladgewassen in hydrocultuur. Alle teelt gebeurt grondloos, onder de vorm van substraatteelt, teelt in goten en teelt op drijvers. De serre is uitgerust met de recentste teelttechnologieën en biedt voldoende ruimte om nieuwe technologieën te ontwikkelen, uit te testen en te demonstreren in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de praktijk. Speerpunten van het onderzoek zijn innovaties in ledverlichting, energie-efficiëntie en sensortechnologie die interacties tussen gewas en klimaat in beeld brengt.

Voorbeeld voor stadstuinbouw

Naast de eerder genoemde teelttechnische vraagstukken staat de glastuinbouwsector ook voor een ruimtelijke uitdaging. Ondanks de lichte groei van het totale glastuinbouwareaal in de laatste jaren staat de sector onder druk. De concurrentie met recreatie, natuur en verstedelijking in de invulling van open ruimte zorgt voor uitdagingen op het vlak van vestiging of uitbreiding van nieuwe serres. Tegelijk stijgt de vraag naar lokaal, vers en duurzaam geproduceerd voedsel, waardoor de aandacht voor stadslandbouwinitiatieven in Vlaanderen toeneemt. Maar professionele stadstuinbouw staat vandaag nog in de kinderschoenen. Dankzij de unieke ligging van Agrotopia, op een dak en aan de rand van de stad, kan Inagro ook de mogelijkheden van professionele urban farming exploreren.

Agrotopia langs ring

Daglichtloze meerlagenteelt

Om efficiënt ruimtegebruik nog verder te optimaliseren, investeert Inagro ook in het onderzoek naar gesloten meerlagenteelt. In Vlaanderen is de kennis over die teeltechniek nog beperkt. De infrastructuur in Agrotopia maakt het mogelijk om meerlagenteelt in een daglichtloze omgeving te onderzoeken. Bij meerlagenteelt worden verschillende teelten boven elkaar geplaatst, zodat een veelvoud aan vierkante meter teeltoppervlak ontstaat per vierkante meter grondoppervlak. De focus van het onderzoek is ook hier meervoudig. In de eerste plaats gaan we na voor welke gewassen gesloten meerlagenteelt een meerwaarde betekent. Daarnaast onderzoeken we verschillende teelttechnieken, zoals de impact van nutriënten, klimaat of lichtrecepten op de groei en de productkwaliteit. Tot slot werken we aan geïntegreerde gewasbescherming en energie-efficiëntie.

Teeltcontainer

Uniek kennisknooppunt

Hoogtechnologische faciliteiten voor onderzoek in hydrocultuur, verticale teelt en meerlagenteelt mogen dan wel triomferen in Agrotopia, Inagro behoudt de ambitie om betekenisvol te zijn voor iédere glastuinbouwer. “De kennis die we verzamelen, vertalen we in toepassingen die voor de volledige glastuinbouwsector bruikbaar zijn, ook voor de klassieke glastuinbouw”, gaat Ine verder. “We betrekken telers en andere stakeholders van meet af aan actief bij een ontwikkelingsproces om de innovatie meteen af te stemmen op de doelgroep.” Met haar locatie nabij de producenten en afnemers van verse groenten vormt de dakserre ook een uniek knooppunt voor kennisuitwisseling en demonstratie.

Themabeeld demonstratie agrotopia

Erkend als living lab

In Agrotopia ontwikkelen en verbeteren we innovatieve technologieën via gebruikersgerichte cocreatie in een praktijkgerichte onderzoeksomgeving. Agrotopia vormt dan ook een ideale experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot cocreatieve validatie. Die cocreatieve aanpak werd beloond met een Europese erkenning. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia in 2020 als Living Lab. Het ENOLL definieert living labs als gebruikersgerichte en levensechte innovatie-omgevingen waar nieuwe oplossingen ontstaan via cocreatie in onderzoek en innovatie, met betrokkenheid van verschillende stakeholders. De eindgebruiker staat centraal. Als ENOLL-lid past Agrotopia die principes toe.

Agrotopia op PlattelandsTv
  • Vorige pagina

    << Feestelijke start van Agrotopia

  • Volgende pagina

    Voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen >>

  • Terug naar overzicht

    Dossier: Agrotopia