Gesloten meerlagenteelt in container

Gesloten meerlagenteelt

Een snel ontwikkelende innovatie is telen in meerdere lagen zonder daglicht, met behulp van kunstmatige belichting. In Agrotopia beschikt Inagro over een box met een grondoppervlakte van 32 vierkante meter voor onderzoek naar meerlagenteelt.

Snel ontwikkelende innovatie

Een snel ontwikkelende innovatie is telen in meerdere lagen zonder daglicht, met behulp van kunstmatige belichting. Meerlagenteelt kan opgezet worden in (leegstaande) gebouwen, kelders, loodsen of containers, onafhankelijk van het heersende klimaat of beschikbaar zonlicht. Heel wat openstaande vragen bemoeilijken gesloten meerlagenteelt in de praktijk. Denk aan de invloed van de lichtkleur, de lichtintensiteit en de warmte van de ledverlichting op de groei van het gewas en de ziekteresistentie. Een egaal klimaat creëren in alle lagen is dan ook een grote uitdaging. En gesloten meerlagenteelt mag dan wel weinig water vergen, regenwater opvangen is vaak moeilijker dan bij grote serreconstructies.

Gesloten meerlagenteelt in container

Gesloten ruimte in Agrotopia

In Agrotopia beschikt Inagro over een box met een grondoppervlakte van 4 m x 8 m voor onderzoek naar meerlagenteelt. De teeltrekken bestaan uit meerdere lagen hydroteelt met ledbelichting. Die belichting laat toe om de wanden volledig dicht te houden en goed te isoleren. De cel is volledig afgesloten van de buitenwereld, zodat we alle groeifactoren (klimaat, licht, water, voeding) kunnen regelen. Zo kunnen we de groei van planten volledig bijsturen en het jaarrond eenzelfde plantkwaliteit afleveren.

Een isolerende omhulling zorgt voor een degelijke afsluiting van uitwendige invloeden. Door koeling en verwarming, gecombineerd met vochtregeling, is perfecte klimaatregeling mogelijk. Dynamische ledbelichting laat ook regeling toe van spectrum en intensiteit van het licht. Deze afdeling laat onderzoek toe naar de mogelijkheden van meerlagige teeltsystemen als productie-eenheid, maar ook naar invloeden van de verschillende groeifactoren.