Kleine slaplantjes in mobielgotensysteem

Voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen

West-Vlaanderen is niet alleen de belangrijkste land- en tuinbouwprovincie van Vlaanderen, de streek rond Roeselare wordt ook wel “de moestuin van Europa” genoemd. Ver buiten de provinciegrenzen wordt de Roeselaarse dakserre een hotspot voor praktijkgerichte kennis en technologie, een voedingsbodem voor nationale en internationale samenwerking. In 2021 zijn de eerste beloftevolle samenwerkingen gestart.

Impact vergroten...

Om de impact van innovatie en optimalisatie in de landbouwsector in West-Vlaanderen en daarbuiten te vergroten, is samenwerking met andere spelers essentieel. Intensieve samenwerking met de stakeholders maakt het mogelijk om de onderzoeksresultaten te implementeren in de hedendaagse praktijk en tegelijk stappen te zetten voor de land- en tuinbouw van de toekomst. “Dankzij Agrotopia legt Inagro heel wat waardevolle contacten in heel Europa, met mensen die actief zijn in stadslandbouw en serreteelt. Zo wordt Agrotopia een stofzuiger voor nieuwe (Europese) onderzoeksprojecten en samenwerking”, stelde West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij, Bart Naeyaert bij de opening van Agrotopia.

... via demonstratie

Met haar locatie nabij de producenten en afnemers van verse groenten vormt de dakserre een unieke locatie voor kennisuitwisseling en demonstratie. Dat biedt kansen om het (commerciële) aanbod van bedrijven voor te stellen aan glastuinbouwers en sectorgenoten. Onze commerciële partners inspireren de land- en tuinbouwsector door hun nieuwste technologische innovaties te introduceren in onze expozone en teeltcompartimenten. Via een bezoekerscorridor in de serre krijgen sector en publiek de mogelijkheid om met deze bedrijven en hun innovaties kennis te maken.

Bezoekers in expozone Agrotopia

... via cocreatie

Agrotopia is een unieke ontmoetingsplaats voor telers, onderzoekers, adviseurs, kennisinstellingen, overheden, innovatieve bedrijven, technologiebedrijven en andere toeleveranciers. Ze werken er samen aan innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw. "In onze praktijkgerichte onderzoeksomgeving gaan we via open innovatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor kennistoepassingen en innovatieve technologieën in glas- en stadstuinbouw", stelt Ine Pertry. "Agrotopia vormt dan ook een ideale experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot cocreatieve validatie. Met projecten als Hy4Dense, Vertihydro en Entomoponics zijn de eerste cocreatietrajecten in ons living lab al opgestart."

Cocreatietraject glastuinbouw

... via innovatie

Onderzoek aan de universiteit is per definitie vooruitstrevend en theoretisch. Wat op laboschaal beloftevol is, moet uitgetest worden op praktijkschaal. Dat is een belangrijke hefboom voor de introductie van nieuwe technologieën in de hedendaagse glastuinbouw. De Agrotopia leerstoel aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, opgericht met steun van REO Veiling en Inagro, moet innovatief onderzoek in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw stimuleren. De dakserre Agrotopia vormt een unieke proeflocatie voor de innovatietrajecten binnen de leerstoel. Ze biedt de nodige ruimte voor onderzoek, demonstratie en communicatie over de innovatieve concepten uit de leerstoel.

Agrotopia leerstoel - Verticilium onderzoek
  • Vorige pagina

    << Onderzoeksfocus 

  • Terug naar overzicht

    Dossier: Agrotopia