Kleine slaplantjes in mobielgotensysteem

Living lab

In Agrotopia ontwikkelen en verbeteren we innovatieve technologieën via gebruikersgerichte cocreatie in een praktijkgerichte onderzoeksomgeving. Onze klantgerichte R&D-aanpak biedt unieke kansen voor jouw bedrijf.

Met cocreatie naar jouw innovatie

In onze praktijkgerichte onderzoeksomgeving gaan we via open innovatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor kennistoepassingen en innovatieve technologieën in glas- en stadstuinbouw. Agrotopia vormt een ideale experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot cocreatieve validatie. Zo gaan we aan de slag om jouw nieuwe (hydrocultuur)systemen te ontwikkelen, jouw bestaande prototypes te testen en verder te verbeteren en jouw installaties te demonstreren. De bijhorende technische en praktijkgerichte kennis helpt je om jouw systemen bij telers te kunnen implementeren.

Van begin tot eind zetten we de eindgebruiker centraal staat. Van bij de start betrekken we de glastuinbouwers actief bij jouw innovatieproces. Daarvoor hanteren we diverse technieken, waaronder brainstormsessies, enquêtes en workshops. Zo stemmen we jouw innovatieve technieken en producten af op de noden van de doelgroep en bevorderen we samen de marktintroductie. Tegelijk kun je te allen tijde bouwen op ons multidisciplinair team en onze uitgebreide ervaring in glastuinbouw.

Wil je ook samenwerken?

Zie jij ook de unieke kansen van onze klantgerichte R&D-aanpak voor jouw bedrijf? Maak een afspraak om de mogelijkheden tot samenwerking vrijblijvend te verkennen.

Twijfel je nog?

 De eerste cocreatietrajecten zijn al opgestart. Laat die eerste voorbeelden je inspireren en overtuigen!

  • Case 1: Hy4Dense

Het Interreg-project Hy4Dense beoogt hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen, zoals veldsla, rucola en spinazie. Via een open call in Vlaanderen, Nederland en Engeland meldden telers, technologie-ontwikkelaars, onderzoekers, verwerkers, distributeurs en retailers zich aan voor cocreatiewerkgroepen. Brainstormsessies en interviews brachten de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart en definieerden de te onderzoeken parameters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. De pilootinstallatie, die een plaats krijgt in de dakserre, is in volle ontwikkeling. Op regelmatige tijdstippen koppelen we terug naar de cocreatiegroepen om nog meer input te verzamelen en sectorgericht te blijven werken.

Teeltsysteem voor dichtgezaaide gewassen
  • Case 2: Vertihydro

Het project Vertihydro concentreert zich op hoge verticale teeltsystemen in de serre, om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Specifieke installaties krijgen een plaats in de gevelserre van Agrotopia. Telers en onderzoekers deelden hun vereisten voor dergelijke systemen, waarna we ook technologie-ontwikkelaars betrokken. Interviews, een interactieve workshop en een bezoek aan de gevelserre legden de uitdagingen en verwachte resultaten bloot om de haalbaarheid en potentiële risico's van de beoogde functionaliteiten in kaart te brengen.    

glastuinbouw
  • Case 3: Entomoponics

In augustus 2021 ging het project Entomoponics van start. Samen met glastuinbouwers onderzoeken we of reststromen als voedselbron kunnen dienen voor insectenteelt. We zetten prototypes van kweeksystemen op in de dakserre en bij glastuinbouwbedrijven om na te gaan of groenteteelt en insectenkweek in dezelfde omgeving kunnen plaatsvinden.

Entomoponics - Insectenkweek in de serre

Erkend als Living Lab

Onze cocreatieve aanpak werd beloond met een Europese erkenning. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia in 2020 als Living Lab. Het ENOLL definieert living labs als gebruikersgerichte en levensechte innovatie-omgevingen waar nieuwe oplossingen ontstaan via cocreatie in onderzoek en innovatie, met betrokkenheid van verschillende stakeholders. De eindgebruiker staat centraal. Als ENOLL-lid past Agrotopia die principes toe.