Gevelserre Agrotopia binnen

Gevelserre

Waar standaardserres zich beperken tot teelt in de lengte en de breedte, laat verticale teelt toe om ook in de hoogte te werken. De twee hoge verticale afdelingen in de gevelserre van Agrotopia zijn twaalf meter hoog en maken het mogelijk om gewassen te stapelen.

Grond en ruimte efficiënt benutten

Waar standaardserres zich beperken tot teelt in de lengte en de breedte, laat verticale teelt toe om ook in de hoogte te werken. De twee hoge verticale afdelingen in de gevelserre van Agrotopia zijn twaalf meter hoog en maken het mogelijk om gewassen te stapelen. Op een kleinere oppervlakte zou een teler zo evenveel kunnen telen als op een uitgestrekt perceel. Per bijkomende laag vergroot het teeltoppervlak op hetzelfde grondoppervlak. Grond en ruimte worden zo zeer efficiënt benut, en dat creëert mogelijkheden in sterk verstedelijkte omgevingen. Maar ook voor standaardserres is dit onderzoek waardevol, want ook daar betekent dit systeem winst aan ruimte.

Agrotopia gevelserre langs R32

Verticale installaties ontwikkelen en testen

Om tot productieverhoging te komen in de beschikbare ruimte, moet onderzoek gedaan worden naar verticale installaties. Daarbij zijn kost, robuustheid, modulariteit, flexibiliteit en optimaal gebruik van licht en klimaat belangrijke criteria. In Agrotopia zullen we hydroteeltsystemen ontwikkelen, testen en demonstreren. Denk aan een draaiend systeem of carrousel of een meerlagensysteem met robots. Na validatie stellen we de compartimenten in de gevelserre en de installaties ter beschikking als proefplatform. Technologieontwikkelaars en kennisinstellingen kunnen er in cocreatie met telers innovaties ontwikkelen.