Biogasinstallatie

​Wat zijn de voordelen van pocketvergisting?

Profiteer van de vele voordelen die pocketvergisting te bieden heeft. Zowel voor mens als milieu zijn er veel positieve aspecten verbonden aan deze technologie.

Waarom zou je investeren in een pocketvergister? Denk eens aan de vele voordelen die deze technologie te bieden heeft. Door pocketvergisting kun je meer zelfvoorzienend boeren en help je het klimaat sterk vooruit! 

Wist je dat door pocketvergisting
tot 50%
van de mest- en energiegerelateerde emissies gereduceerd kunnen worden?
  • Zelfvoorzienend boeren 

Kleinschalige vergisting helpt je om meer zelfvoorzienend te zijn door jouw eigen energie te produceren. Zo word je minder afhankelijk van de prijzen op de energiemarkt. 

  • Het proces in handen 

Ten aanzien van andere productiemogelijkheden voor hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen en windmolens) heeft vergisting het voordeel dat de energie doorheen de dag stuurbaar kan geproduceerd worden. Bovendien is het niet afhankelijk van weersomstandigheden en kan er dus 7/7 en 24/24 productie zijn. 

  • Een positieve impact op het klimaat 

Pocketvergisting wordt in Vlaanderen ook als klimaatmaatregel aanzien o.m. omdat er broeikasgasemissies uit de mestopslag vermeden worden. Daarom vermeldt het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 pocketvergisting als techniek om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. 

  • Genieten van de bemestingswaarde van digestaat 

Digestaat is een hoogwaardigere meststof dan de initiële biomassa, aangezien de stikstof beter en sneller beschikbaar is voor het gewas. Je kan digestaat op het land uitrijden of zelfs nog verder verwerken tot een nog hoogwaardigere meststof, met gelijkaardige eigenschappen zoals kunstmest. 

pocketvergister

Door nu en in de toekomst blijvend in te zetten op het potentieel van kleinschalige vergisting en het nuttig gebruik van biogas, kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de lokale energievoorziening, het inkomen op het landbouwbedrijf, het klimaat en de lokale economie. Kortom, een rendabele uitrol van kleinschalige vergisting is een turbo klimaatmaatregel.

Koen Holmstock

Departement Landbouw & Visserij

Biogasinstallatie

Wil je meer info over pocketvergisting

Wij helpen jou graag verder!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.