ventje denkt na

Rendabiliteit van en steunmaatregelen voor pocketvergisting

Of een pocketvergister rendabel is voor jouw bedrijf hangt van verschillende aspecten af. Subsidies zijn daar een belangrijke van. Vraag ze zeker tijdig aan.

Op vlak van CO2-besparing per geïnstalleerd elektrisch vermogen is biogas met voorsprong de meest efficiënte hernieuwbare technologie. Deze besparing is het resultaat van het hoge aantal draaiuren en de vermeden broeikasgasemissies door het vergisten van bv. verse mest. Vergisting in combinatie met verbranding van het biogas in een warmte-krachtkoppeling (WKK; productie van zowel elektriciteit als warmte) doet dus meer dan enkel energie produceren. Per geproduceerde energie-eenheid is het doorgaans wel duurder dan andere technieken. Daarom voorzien diverse overheidskanalen steun om te investeren in deze technologie en/of deze draaiende te houden.

muntstukken

Rendabiliteit

Of een installatie rendabel is, zal per bedrijf anders zijn. Volgende aspecten zijn hier alvast belangrijk bij:

 • Het geïnstalleerd elektrisch vermogen (kWe) waarvoor wordt gekozen zal grotendeels afhangen van het dieraantal en dus ook de hoeveelheid mest die je kan vergisten, samen met het biogaspotentieel van die mest (en dus de versheid). De meeste pocketboeren die installaties hebben vanaf 20 kW, zitten al snel met minstens 120 koeien.
  Tot enkele jaren terug werden de 9,7 kWe-installaties het meest geplaatst, maar sinds de afschaffing van het principe van de virtueel terugdraaiende teller is een rendabele case minder evident. Vandaar dat we een verschuiving zien naar iets grotere vermogens.
  Het elektrisch vermogen beïnvloedt het type steun dat verkregen kan worden. Meer info onder de alinea steunmaatregelen.
 • Een tweede belangrijke parameter is het aandeel zelfconsumptie. Hoe meer van de geproduceerde energie je gelijktijdig kunt gebruiken, hoe beter. Want voor energie die je op het net steekt, krijg je maar een fractie van de prijs die je betaalt om elektriciteit van het net te gebruiken. Het melksysteem bij melkveehouders heeft hier de grootste impact op. Bij robotmelken is het algemeen makkelijker om aan een hogere zelfconsumptie te raken dan bij klassiek melken.
  • Heb je daarnaast ook al zonnepanelen liggen, dan heeft dat daar ook een invloed op, want dan wordt een deel van je energievraag al ingevuld door de energieproductie van de zonnepanelen. Dit betekent echter niet dat de piste van pocketvergisting daardoor afgeschreven moet worden. Een combinatie van beide is perfect mogelijk (zoals vele praktijkvoorbeelden bewijzen).
 • Een WKK produceert uit biogas eigenlijk meer warmte dan elektriciteit. Er is wel wat warmte nodig voor de installatie zelf (meer in de winter dan in de zomer), maar er is best wat restwarmte over voor gebruik op het bedrijf. Uiteraard is het voordeliger als je die warmte kunt benuttigen, want daarmee spaar je bijkomende kosten uit. Denk hierbij aan het voorverwarmen van het spoelwater voor het reinigen van de melktank, het verwarmen van ruimtes, …. Mocht je ook overwegen het digestaat verder te bewerken (d.m.v. nutriëntenrecuperatie), kan ook hier de warmte van pas komen.
 • Als een middenspanningscabine aanwezig is op het bedrijf, is de prijs van de aangekochte elektriciteit aanzienlijk lager dan zonder middenspanningscabine. Naar rendabiliteit toe heeft dit ook een aanzienlijke impact, aangezien de elektriciteitskost die je uitspaart veel lager zal zijn.
 • Het belastingsstelsel heeft ook een kleinere invloed. Bij volledige boekhouding en btw aangiften krijg je immers nog een eenmalige verhoogde investeringsaftrek. Een volledig forfaitsysteem is het minst voordelig vanwege de 21% BTW.
 • En uiteraard spelen overige subsidies en steunmaatregelen ook nog een grote rol. Deze kunnen de investeringskosten aanzienlijk drukken.

Steunmaatregelen

Er zijn twee types steun: enerzijds operationele steun die je op regelmatige basis ontvangt en anderzijds investeringssteun die eenmalig (bv. bij het begin van het project) wordt uitbetaald.

Operationele steun

Als je installatie een vermogen heeft groter dan 10 kW kan je een beroep doen op warmte-krachtcertificaten (WKC) en groenestroomcertificaten (GSC). 
De startdatum van de installatie en de efficiëntie van de motor bepalen mee het bedrag dat je ontvangt. Zowel groenestroom- als warmte-krachtcertificaten kan je aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Ventje zit op centen
Investeringssteun

Qua investeringssteun onderscheiden we volgende mogelijkheden:

 • VEKA-investeringssteun (voor micro-WKK op biogas ≤ 10 kW): installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW kunnen eenmalige steun aanvragen bij het VEKA. De maximumsteun bedraagt €4.700 euro/kWe.
 • VLIF-steun voor productieve investeringen kan aangevraagd worden voor specifieke onderdelen gelinkt aan pocketvergisting, met name voor de reactor, tussentijdse mestopslag, mixer, pompen en piping, digestaatopslag, verse mestafvoer (vloersysteem en/of mestschuif en/of mestrobot), …. Tot 40% steun kan verkregen worden op de vastgelegde eenheidskost van de investeringen. Jonge landbouwers kunnen 10% extra steun bekomen.
  Daarnaast is er sinds 2023 ook een 'claim pocketvergisting' waar bij een combinatie van investeringen 5% extra steun bekomen kan worden. Een specifieke aanvraag van deze claim is noodzakelijk.
  Controleer zeker vooraf of jouw bedrijf voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor dit type steun!
 • De verhoogde investeringsaftrek is een verhoogde aftrek op de belastbare winst voor energiebesparende investeringen. Alle landbouwbedrijven (ook nijverheid en handel) bestuurd door een natuurlijke of rechtspersoon komen hiervoor in aanmerking. Opgelet: voor kleine vennootschappen en kmo’s kan de algemene investeringsaftrek sommige jaren groter zijn dan die gelinkt aan energiebesparende maatregelen. Bedrijven die forfaitair belast worden, kunnen hier geen gebruik van maken.

 

Meer info?

Contacteer ons, raadpleeg de gedetailleerde uitleg of bekijk onze volledige cursus.

logo EIP - demoprojecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.