ventje denkt na

Welke steunmaatregelen zijn er voor pocketvergisting?

Subsidies vormen bij pocketvergisting een fikse inkomstenbron. Afhankelijk van je situatie kan je een beroep doen op diverse steunmogelijkheden. Vraag ze zeker tijdig aan.

Er zijn twee types steun: enerzijds investeringssteun die eenmalig (bv. bij het begin van het project) wordt uitbetaald en anderzijds operationele steun die je op regelmatige basis ontvangt.

Operationele steun

Als je installatie een vermogen heeft groter dan 10 kW kan je een beroep doen op warmte-krachtcertificaten (WKC) en groenestroomcertificaten (GSC). 
Het investeringsjaar en de efficiëntie van de motor bepalen mee het bedrag dat je ontvangt. Zowel groenestroom- als warmte-krachtcertificaten kan je aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Ventje zit op centen

Investeringssteun

Qua investeringssteun onderscheiden we volgende mogelijkheden:

  • VEKA-investeringssteun (voor micro-WKK ≤ 10 kW): installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW krijgen bij aankoop van een nieuwe installatie een eenmalige steun. De maximumsteun bedraagt €4.700 euro/kWel. Ook deze steun vraag je aan bij VEKA.
  • VLIF-investeringssteun is er niet voor de pocketvergister zelf, maar wel voor randinfrastructuur als je een pocketvergister installeert. Zo kan je 40% steun bekomen voor de reactor, de tussentijdse mestopslag, mixer, pompen en piping, digestaatopslag, verse mestafvoer (vloersysteem en/of mestschuif en/of mestrobot), … Jonge landbouwers kunnen 10% extra steun bekomen.
  • De verhoogde investeringsaftrek is een aftrek op de belastbare winst en geldt voor alle landbouwbedrijven (ook nijverheid en handel) bestuurd door een natuurlijke of rechtspersoon. Voor energiebesparende investeringen kan die aftrek worden verhoogd. Opgelet: voor kleine vennootschappen en kmo’s kan de algemene investeringsaftrek van investeringen sommige jaren groter zijn dan die van energiebesparende maatregelen.   

Wist je dat?

Wist je dat groenestroom- en warmte-krachtcertificaten bij veel installaties ruim de helft van het jaarlijks inkomen vormen dat je haalt uit de installatie? Het is dus belangrijk deze steun tijdig aan te vragen indien ze voor jou van toepassing is!

Meer informatie?

Raadpleeg onze brochure! Module 3 gaat concreet over de wetgeving en steunmaatregelen.

Vragen? Consulteer één van onze adviseurs. 

Als je al zonnepanelen hebt liggen en daarbij beroep doet op het terugdraaiende teller-principe is het opletten als je ook nog een pocketvergister wil bijplaatsen. Als dat op hetzelfde aansluitadres gebeurt, verlies je namelijk de inkomsten die je verkrijgt dankzij het terugdraaiende teller-principe.

Inès Verleden

Biogasinstallatie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.