ChicoryRePowered

Witloof

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2024

De energiefactuur kan hoog oplopen voor Vlaamse witlooftelers. Daarom investeerden telers de voorbije jaren al heel wat in hernieuwbare energie. Omdat de energiekosten wegens het hoge energieverbruik en de stijgende energieprijzen echter een aanzienlijk deel blijven uitmaken van de totale productiekosten, blijft er ruimte voor optimalisatie.

Bedrijven met witloof op water (hydrocultuur) beschikken het jaarrond over een relatief stabiele reststroom van geforceerde witloofwortels en -bladeren, wat geschikt kan zijn als voeding voor een pocketvergister. Bovendien komt het energieproductieprofiel van een pocketvergister overeen met de constante energievraag door het inkoelen van de wortels.

Pocketvergisting kan er m.a.w. voor zorgen dat dergelijke reststromen op het bedrijf worden benut voor eigen, hernieuwbare energieopwekking. In dit project gaan we na aan welke randvoorwaarden witloofbedrijven moeten voldoen om pocketvergisting rendabel te maken. Een rendabiliteitstool, ondersteuning op technisch en wetgevend vlak, haalbaarheidsstudies én een sterke interactie met telers moeten ervoor zorgen dat landbouwers de stap wagen en investeren in pocketvergisting, als oplossing voor een hoge energiefactuur en extra valorisatiepistes voor (onbenutte) reststromen.

Via deze pagina blijf je steeds up to date met de belangrijkste projectresultaten.

biogas installatie

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.