biogasinstallatie

Value4Farm

Hernieuwbare energieoplossingen voor landbouwbedrijven

Project info

Project info

Project type

Horizon Europe

Startdatum

01/09/2023

Einddatum

28/02/2027

Sociale media

Binnen het Value4Farm-project streeft Inagro naar duurzame energieoplossingen om land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Door te investeren in biogas als hernieuwbare energiebron, kunnen landbouwers in hun eigen energiebehoefte voorzien. Dit veelzijdige biogas kan ingezet worden voor verwarming, elektriciteitsopwekking en zelfs als brandstof voor landbouwvoertuigen. Value4Farm wil de landbouwsector in de voorhoede van innovatie plaatsen, waarbij duurzame mobiliteit een integraal onderdeel is van een groenere toekomst.

Testen en demonstraties op verschillende locaties

Value4Farm brengt 14 Europese partners samen om de effectiviteit, duurzaamheid en reproduceerbaarheid van drie op biogas gebaseerde lokale waardeketens te testen en te demonstreren. Deze waardeketens koppelen duurzame voedselproductie aan het opwekken van hernieuwbare energie.

 • In België laten we zien hoe kleinschalige landbouwbedrijven bestaande reststromen slim kunnen gebruiken om elektriciteit, warmte en brandstof te maken.
 • In Denemarken worden aanvullingen op de traditionele biomethaanroute geïntroduceerd om tegemoet te komen aan de energienoden van grootschalige boerderijen.
 • In Italië onderzoeken we hoe we een off-grid biomethaaninstallatie kunnen maken die niet afhankelijk is van het reguliere gasnet. 

Tegen het einde van het project zullen we drie aangepaste bedrijfsmodellen hebben ontwikkeld, één voor elke waardeketen. We willen dat deze nieuwe aanpak niet alleen duurzaam is, maar ook haalbaar en betaalbaar is voor de landbouwer. 

Biogas opwaarderen voor transportkwaliteit

Door kleinschalige biogasinstallaties te implementeren in landbouwbedrijven, willen we landbouwers in staat stellen hun eigen biogas te produceren. Dit biedt niet alleen zelfvoorziening op het gebied van energie, maar ook op het gebied van mobiliteit.

Landbouwers kunnen hun landbouwvoertuigen van brandstof voorzien met het biogas dat ze lokaal produceren, waardoor ze minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. We verwachten dat het gebruik van een biomethaan-aangedreven tractor een totale CO2-besparing van ongeveer 80% oplevert en de bedrijfskosten met zo'n 40% verlaagt in vergelijking met een dieseltractor. 

Picture by zoe-schaeffer unsplash

Bevraging bij Europese landbouwers

Een eerste stap was het in kaart brengen van huidige praktijken en energiebehoeften van Europese landbouwers. Deze behoeftebevraging werd ingevuld door 170 landbouwers uit België, Denemarken, IJsland, Italië en Polen. Aansluitend werden in elk van deze vijf landen discussiegroepen georganiseerd. 

De eerste resultaten wijzen op een verschuiving naar duurzamere landbouwpraktijken:

Focusgroep
 • Energiebronnen in de schijnwerpers

  Uit de resultaten blijkt dat warmtekrachtkoppeling de kroon spant als techniek om hernieuwbare energie te integreren (96%), gevolgd door zonne-energie (58%).

  Regionaal gezien zijn er aanzienlijke verschillen in energiegebruik, zoals de voorkeur voor warmtekrachtkoppeling in Italië, terwijl Denemarken voornamelijk kiest voor energie uit biomassa. Opvallend is dat zonnepanelen in België voornamelijk geïnstalleerd worden op gebouwen en ongebruikte grond, het gebruik van agrivoltaïsche systemen blijft eerder beperkt.

 • Financiële overwegingen zijn doorslaggevend

  De marktbevraging wijst uit dat een groot aantal landbouwers overweegt om de komende vijf jaar te investeren in hernieuwbare energie. Zonne-energie, warmtepompen en biogasinstallaties staan bovenaan hun prioriteitenlijst.

  Hoewel duurzaamheid voor velen van belang is, benadrukken landbouwers dat winst en bedrijfszekerheid hun belangrijkste focus zijn. Om de overstap naar hernieuwbare energie te maken, spelen financiële overwegingen een sleutelrol, met drijfveren zoals subsidies (84%), de stijgende energiekosten (49%) en voordelige leningen (43%).
   

 • Vraag naar kennis en ondersteuning

  De bevraging onthult een sterke roep om gespecialiseerde ondersteuning en kennis die is afgestemd op de verschillende landbouwsystemen. Naast financiële stimulansen blijken niet-financiële factoren zoals toegang tot de juiste informatie en advies (33%) en live demonstraties op boerderijen (24%) van onschatbare waarde.

  Bij toekomstige trainingen tonen boeren bijzondere interesse in het diversifiëren van hun gewasrotaties, een beweging die nauw verbonden is met de uitdagingen van klimaatverandering. Opvallend is dat 58% van de respondenten aangeeft te overwegen of al gediversifieerd heeft op het gebied van energie.
   

Praktijktools voor de landbouwer

In lijn met de resultaten uit de bevraging zetten we in op de ontwikkeling van een reeks tools die hand in hand gaan met hernieuwbare energieproductie:

 • Landbouwprotocollen die de landbouwer voorzien van haalbare, concrete oplossingen voor het slim verwerken van gewasresten en het optimaal benutten van digestaat. Reststromen vormen een waardevolle bron voor kleinschalige biogasinstallaties en spelen dus een sleutelrol in de toekomst van energieproductie op boerderijen.
 • Een online cursus waarin we laten zien hoe voedsel- en energieproductie samen kunnen gaan, gebaseerd op de lessen die zijn geleerd op de demonstratielocaties.
 • Een auditinstrument dat het energiepotentieel in kaart brengt en weergeeft welke gewassen en technologieën het beste passen.
 • Een praktische tool die inzichten geeft bij de overstap naar geïntegreerde systemen. We willen laten zien wat belangrijk is en welke voordelen je kunt verwachten als je de stap naar hernieuwbare energie zet.

Partners

Financiers

Horizon Europe

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.