biogasinstallatie

Value4Farm

Hernieuwbare energieoplossingen voor landbouwbedrijven

Project info

Project info

Project type

Horizon Europe

Startdatum

01/09/2023

Einddatum

28/02/2027

Binnen het Value4Farm-project streeft Inagro naar duurzame energieoplossingen om land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Door te investeren in biogas als hernieuwbare energiebron, kunnen landbouwers in hun eigen energiebehoefte voorzien. Dit veelzijdige biogas kan ingezet worden voor verwarming, elektriciteitsopwekking en zelfs als brandstof voor landbouwvoertuigen. Value4Farm wil de landbouwsector in de voorhoede van innovatie plaatsen, waarbij duurzame mobiliteit een integraal onderdeel is van een groenere toekomst.

Demonstraties op verschillende locaties

Value4Farm brengt 14 Europese partners samen om de effectiviteit, duurzaamheid en reproduceerbaarheid van drie op biogas gebaseerde lokale waardeketens te testen en te demonstreren. Deze waardeketens richten zich op het optimaliseren van het beheer van agrarische reststromen.

  • In België laten we zien hoe kleinschalige landbouwbedrijven bestaande reststromen slim kunnen gebruiken om elektriciteit, warmte en brandstof te maken.
  • In Denemarken worden aanvullingen op de traditionele biomethaanroute geïntroduceerd om tegemoet te komen aan de energienoden van grootschalige boerderijen.
  • In Italië onderzoeken we hoe we een off grid biomethaaninstallatie kunnen maken die niet afhankelijk is van het reguliere gasnet. 

Tegen het einde van het project zullen we drie aangepaste bedrijfsmodellen hebben ontwikkeld, één voor elke waardeketen. We willen dat deze nieuwe aanpak niet alleen duurzaam is, maar ook haalbaar en betaalbaar is voor de landbouwer. 

Demonstratiesites

Praktijktools voor de landbouwer

Value4Farm streeft ernaar om landbouwers te ondersteunen bij de overgang naar hernieuwbare energie door middel van handige tools:

  • Landbouwprotocollen over het efficiënt verwerken van gewasresten en het optimaliseren van digestaatgebruik.
  • Een online cursus (MOOC) die de integratie van voedsel- en energieproductie belicht, gebaseerd op praktijkervaringen op demonstratielocaties.
  • Een auditinstrument dat het volledige energiepotentieel in kaart brengt.
  • Een praktische tool die overzichtelijk de voor- en nadelen schetst van de overstap naar geïntegreerde systemen.

Partners

Financiers

Horizon Europe

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.