Biogasinstallatie

Is pocketvergisting iets voor mijn bedrijf?

Heb je bedrijfseigen reststromen die je graag op een nuttige manier wilt gebruiken? Ontdek hoe pocketvergisting een oplossing voor jou kan betekenen!

Reststromen zijn eigen aan de landbouwsector en kunnen aanleiding geven tot overlast. Denk bv. aan emissies uit mestopslag, of geuroverlast en nutriëntenuitloging van reststromen die achterblijven op het veld. Beschik je over veel reststromen? Dan is pocketvergisting mogelijks een rendabele piste voor jou.

Alleen is een biogasinstallatie, ook kleinschalig, niet alleen een grote investering, maar het vergt ook wat werk en kennis om de installatie goed draaiende te houden. Daarom is het belangrijk om eerst te bepalen of vergisting geschikt is voor jouw landbouwbedrijf.

Het belangrijkste aspect om te bepalen of pocketvergisting interessant is, is dat jouw bedrijf een voldoende en continue biomassastroom kan voorzien. De installatie moet namelijk jaarrond gevoed worden.

Ook jouw energieverbruik en verbruiksprofiel zullen een belangrijke factor vormen om te bepalen of pocketvergisting iets voor jou is.

Bovendien zal het biogaspotentieel (hoe veel biogas je in theorie kan produceren per ton biomassa) sterk variëren afhankelijk van de gebruikte reststroom. Hetzelfde type reststroom (bv. mest) van verschillende bedrijven kan immers verschillen in samenstelling. Laat een vergistingstest uitvoeren voor je de investering overweegt om een beter zicht te krijgen op het energiepotentieel.

Er dient ook voldoende ruimte te zijn op het bedrijf om de pocketvergister te kunnen plaatsen of hiermee rekening te houden in de bouwplannen van een nieuwe stal. Best staat de installatie ook niet te ver van de aanvoerstroom, zodat er minder pompen en leidingen nodig zijn.

Tot slot vergt de installatie minimale dagelijkse opvolging. Je dient dan ook bereid te zijn de foutmeldingen op te volgen en hebt hiervoor best dan ook enige technische basiskennis.

Informeer je daarom grondig!

pocketvergisting_mascotte

Onderstaande voorwaarden kunnen een eerste inzicht bieden op het potentieel van een rendabele vergister op jouw bedrijf. Mocht je niet aan alle parameters voldoen, betekent dit niet automatisch dat jouw bedrijf ongeschikt is. Je kunt steeds advies inwinnen om te bepalen of een biogasinstallatie rendabel kan zijn.

Tabel met enkele voorwaarden voor kleine pocketvergisters

Pocketvergisting wordt op vandaag het meest toegepast op melkveebedrijven. Echter, dit betekent niet dat andere sectoren niet in aanmerking komen. Ook voor de groente- en de varkenssector is er veel potentieel en kan pocketvergisting een winstgevende activiteit zijn.

Het is belangrijk jezelf grondig te informeren over wat pocketvergisting voor jouw bedrijf kan betekenen. De rendabiliteit is namelijk heel sterk bedrijfsafhankelijk. 

Sander Vandendriessche

Onderzoeker Energie en Circulaire Economie

Biogasinstallatie

 

 

logo EIP - demoprojecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.