Biogasinstallatie

Is pocketvergisting iets voor mijn bedrijf?

Heb je bedrijfseigen reststromen die je graag op een nuttige manier wilt gebruiken? Ontdek hoe pocketvergisting een oplossing voor jou kan betekenen!

Reststromen zijn eigen aan de landbouwsector en kunnen aanleiding geven tot overlast. Denk bv. aan emissies uit mestopslag, of geuroverlast en nutriëntenuitloging van reststromen die achterblijven op het veld. Bezit je over veel reststromen? Dan is pocketvergisting mogelijks een rendabele piste voor jou.

Pocketvergisting wordt op vandaag het meest toegepast op melkveebedrijven. Echter, dit betekent niet dat andere sectoren niet in aanmerking komen. Ook voor de groente- en de varkenssector is er veel potentieel en kan pocketvergisting een winstgevende activiteit zijn.

Alleen is een biogasinstallatie, ook kleinschalig, niet alleen een grote investering, maar het vergt ook wat werk en kennis om de installatie goed draaiende te houden. Daarom is het belangrijk om eerst te bepalen of vergisting geschikt is voor jouw landbouwbedrijf.

Het belangrijkste aspect om te bepalen of pocketvergisting interessant is, is dat jouw bedrijf een voldoende en continue biomassastroom kan voorzien. De installatie moet namelijk jaarrond gevoed worden. Ook jouw energieverbruik en verbruiksprofiel zullen een belangrijke factor vormen of pocketvergisting iets voor jou is. Bovendien zal het biogaspotentieel (hoe veel biogas je in theorie kan produceren per ton biomassa) sterk variëren afhankelijk van de gebruikte reststroom. Informeer je daarom grondig!

pocketvergisting_mascotte

Onderstaande voorwaarden kunnen een eerste inzicht bieden op het potentieel van een rendabele vergister op jouw bedrijf. Mocht je niet aan alle parameters voldoen, betekent dit niet automatisch dat jouw bedrijf ongeschikt is. Je kunt steeds advies inwinnen om te bepalen of een biogasinstallatie rendabel kan zijn.

Tabel met enkele voorwaarden voor kleine pocketvergisters

Het is belangrijk jezelf grondig te informeren over wat pocketvergisting voor jouw bedrijf kan betekenen. De rendabiliteit is namelijk heel sterk bedrijfsafhankelijk. 

Sander Vandendriessche

Onderzoeker Energie en Circulaire Economie

Biogasinstallatie
  • Melkveesector

In de melkveesector is pocketvergisting reeds het meest ingeburgerd. Er zijn in Vlaanderen reeds een 60-tal vergisters op runderdrijfmest. Vanaf een 80-tal melkkoeien kan vergisting op jouw bedrijf rendabel worden. Dit aantal staat echter niet in steen gebeiteld, maar is ondermeer afhankelijk van het staltype en het voeder.  

Pocketvergister
  • Varkenssector

Verscheidene vergistingstesten (zowel op labo- als op pilootschaal) toonden reeds de haalbaarheid aan om varkensmest te vergisten. Een eenduidige oplossing om varkensmest stabiel te vergisten kwam er echter nog niet. Nochtans bewijzen de operationele installatie op varkensbedrijf Akivar en de installatie op Inagro dat het kan. De aanvoer van verse mest en dus een aangepast stalsysteem is hierbij cruciaal.  

pocketvergisting-varkens
  • Groentesector

Groenteresten vergisten heeft een enorm potentieel. Met een aantal voorbehandelingsstappen kunnen deze stromen goed vergist worden, waardoor groene energie geproduceerd wordt en tegelijk milieuproblemen, zoals uitloging van nutriënten en geuroverlast, gereduceerd kunnen worden. De grootste uitdaging situeert zich op logistiek gebied. Het is dan ook noodzakelijk je voldoende te informeren over alle bijkomende kosten gerelateerd aan vergisting van groenteresten.

pocketvergisting-prei

Is jouw interesse gewekt?

Contacteer ons dan voor advies of ga zelf aan de slag met onze brochure om de rendabiliteit in te schatten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.