Melkvee in de weide

Melkveehouders ondersteunen

Melkveehouders hebben behoefte aan onafhankelijke informatie, advies en begeleiding om hun steeds complexere bedrijfsvoering te evalueren en gericht bij te sturen. Al heel wat jaren staat Inagro hen bij met klassieke adviesverlening, onder meer via persoonlijke begeleiding. Dat klassieke advies is gaandeweg aangevuld met nieuwe tools en handvaten.

Advies slaat digitale weg in

In het LEADER-project ‘Melkveehouders in de Westhoek delen kennis en versterken bedrijfsvoering’ wilden adviseurs van Inagro en Boerenbond begeleiding bieden in lerende netwerken, individueel advies op maat en demonstraties op voorbeeldbedrijven. Door de coronapandemie moesten ze noodgedwongen op zoek gaan naar een alternatief voor fysieke bijeenkomsten. Om melkveehouders in tijden van beperkte contacten alsnog te voorzien van praktische tips lanceerden ze een reeks adviesfilmpjes. “In november trokken we naar het melkveebedrijf van Carl Vanhoutte-Vandemaele in Zillebeke om een technisch adviesgesprek te filmen”, verduidelijkt Eddy Decaesteker, adviseur melkvee bij Inagro. Hij en zijn collega Ilse Louwagie namen er ook de tijd om heel wat zaken voor de camera te demonstreren. Dat resulteert in een reeks van acht filmpjes die de kennis van melkveehouders, studenten en andere geïnteresseerden op een eenvoudige manier verrijkt.

Video melkvee leader

Jongveetool gelanceerd

Een goede jongvee-opfok heeft een belangrijke invloed op de rendabiliteit van het melkveebedrijf. In het project JongLeven willen partners melkveehouders meer bewust maken van de impact op lange termijn. Denk aan levensproductie, langleefbaarheid en vervangingspercentage. Een concrete actie is de ontwikkeling van de jongveetool. In die applicatie kunnen melkveehouders de gewichten en groeiresultaten van hun jongvee bijhouden en analyseren. Daarvoor zijn wel enkele gegevens nodig: de borstomtrek en/of het gewicht en indien beschikbaar de kruishoogte van het jongvee. De resultaten worden ten opzichte van de streefwaardes uitgezet in grafieken en tabellen.

Foto meting jongvee

CowForme bewerkstelligt externe arbeid

De veehouderij kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Nochtans biedt een - op heden vrij onbekende - job op een rundveebedrijf veel kansen en mogelijkheden voor werkzoekenden. Onder de klinkende naam 'CowForme' bundelen Franse, Waalse en Vlaamse partners de krachten om werknemers op te leiden en tewerk te stellen in de veehouderij. Ze werkten een strategie uit om de job van medewerker op een melkveebedrijf te promoten. Video's met getuigenissen van drie medewerkers in de veehouderij en een opleidingsprogramma voor elke regio zijn de eerste tastbare resultaten. Daarnaast willen de projectpartners melkveehouders versterken in hun rol als werkgever. Daarvoor organiseren ze grensoverschrijdende studiereizen, studieclubs en workshops over arbeidsgerelateerde thema’s als arbeidsmanagement, aanwerving van en omgang met personeel en werken met protocols. 

Veel interesse in wekelijkse graslandupdate

Een goed graslandmanagement is noodzakelijk voor een optimale uitbating. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen over de bemesting en het maaitijdstip zijn kengetallen van belang. Sinds 2020 gaat Inagro wekelijks het veld op om metingen uit te voeren op een aantal graslandpercelen die gemaaid worden. De resultaten verschijnen samen met brede info en advies in een “graslandupdate” in de wekelijkse nieuwsbrief. Die update kon in 2021 op veel interesse rekenen. Week na week haalden de waarnemingen de top van meest gelezen nieuwsberichten in onze nieuwsbrief. “Bij optimale uitbating is gras een goedkoop, maar kwaliteitsvol product. Onze kengetallen komen de opbrengst, kwaliteit en smakelijkheid van het gras dan ook ten goede", verduidelijkt onderzoeker Ellen Versavel. Inagro zet de dienstverlening in 2022 verder.

Koeien in de weide
  • Vorige pagina

    << Portret

  • Volgende pagina

    Meer weerbaarheid en veiligheid voor varkenshouders >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Dier