Sfeerbeeld Dezeure Veurne

Marijn ondersteunt vier landbouwers in de arbeid werk op hun landbouwbedrijf

"Samenwerken begint bij goede communicatie"

De veehouderij kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Nochtans biedt een - op heden vrij onbekende - job op een rundveebedrijf veel kansen en mogelijkheden voor werknemers. Dat ervaart ook Marijn Morlion. Hij werkt voor een werkgeversgroepering: vier landbouwers uit de regio Veurne stellen Marijn in een beurtrolsysteem tewerk op hun landbouwbedrijven. "Dat ik elke dag van de week in een ander landbouwbedrijf werk, maakt de job des te gevarieerder", vertelt hij enthousiast. Inagro liep een dagje mee met Marijn op het melkveebedrijf van Pieter Dezeure en Tine Oyaert in Beauvoorde.

Melkvee arbeidskracht

In de Zwart-Paardstraat, in de schaduw van kasteel Beauvoorde, baten Pieter Dezeure en Tine Oyaert melkveebedrijf ‘De Beauven’ uit. Tien jaar nadat ze de boerderij van zijn vader overnamen, telt de veestapel zo’n 145 melkkoeien, goed voor 1,5 miljoen liter melk per jaar. Pieter boert voltijds. Tine combineert het werk op de boerderij met het afslankcentrum dat ze uitbaat in een gerenoveerde stal. Daarnaast gidst het koppel schoolkinderen door de stallen.

Van zelfstandige naar arbeider

Al enkele jaren staat Marijn Morlion het landbouwerskoppel bij in de dagelijkse taken op hun melkveebedrijf. “Van kindsbeen af heb ik een passie voor landbouw en vee. Ik volgde landbouwstudies in Roeselare en liep daarin stage, onder meer in ‘De Beauven’. Nadat ik afstudeerde, werkte ik enkele jaren als zelfstandige. Ik nam het werk over van landbouwers die op reis gingen, ziek waren of te veel werk hadden”, steekt Marijn van wal.

Verschillende bedrijven waarvoor Marijn werkte, gaven aan meer zekerheid te zoeken in een vaste medewerker. Samen met een varkenshouder en twee gemengde bedrijven zetten Pieter en Tine gezamenlijk één voltijdse werkkracht in via werkgeversgroepering. Vandaag is Marijn ingeschreven als arbeider en voert hij werk uit op de vier landbouwbedrijven. En dat gaat goed!

Marijn Morlion en Pieter Dezeure

Duidelijk werkschema

Het werk is heel uiteenlopend: van melkvee over varkenshouderij tot akkerbouw. “Die variatie maakt mijn job zo aantrekkelijk”, stelt Marijn enthousiast. “Ik werk een klassieke 38-urige werkweek, maar iedere dag is anders. Tegelijk geniet ik van vrije weekends. Uren die ik per uitzondering in het weekend moet werken, worden gecompenseerd. Maar dat hoort er nu eenmaal bij als je in de landbouw werkt.”

Flexibiliteit is dan ook een belangrijke eigenschap van landbouw. Inspelen op de grillen van de natuur en zich aanpassen aan onverwachte omstandigheden zijn er dagelijkse kost. De landbouwbedrijven in de werkgeversgroepering van Marijn proberen wel een duidelijk werkschema aan te houden. “Het maandschema is gebaseerd op het ritme van de varkenshouder, want hij hanteert een vierwekensysteem. De andere boeren vullen de dagen aan. Iedere boer heeft zo zijn vaste dagen in één maand. Maar er is ook ruimte om te schuiven waar nodig.”

Taken verzameld in een app

Een goede verstandhouding onder de landbouwers is dus erg belangrijk. Goede afspraken tussen de werkgevers onderling en tussen de werkgever en werknemer zijn cruciaal. Zo is er duidelijkheid, wordt er efficiënt gewerkt en wordt wrevel vermeden. Omdat verschillende landbouwers een beroep doen op Marijn, bouwt hij met meerdere boeren een band op. “In het begin moesten we wat aftasten en zoeken welke verwachtingen er wederzijds waren. Vandaag loopt de samenwerking familiaal. We kunnen onze mening aan elkaar kwijt. We zijn samen blij of ook wel eens boos. Het is belangrijk dat dat kan. Goed samenwerken begint bij goede communicatie”, aldus Marijn.

 

“In het begin moesten we wat aftasten en zoeken welke verwachtingen er wederzijds waren. Vandaag loopt de samenwerking familiaal."

 

Om de taken voor zijn werknemer in beeld te brengen, investeerde melkveehouder Pieter in een app. Daarin staan de werkzaamheden die hij moet uitvoeren. “Op zondagavond kijk ik in de app. Als ik op maandagmorgen aankom op het bedrijf, dan weet ik meteen wat ik moet doen. Zo krijg ik de vrijheid om mijn taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Tegelijk is het een geruststelling voor Pieter”, verduidelijkt Marijn.

Nog elke dag bijleren

Het werk op een landbouwbedrijf kan zwaar zijn, maar automatisatie en mechanisering maken de job fysiek minder belastend. Lastige taken kan melkveehouder Pieter samen met medewerker Marijn uitvoeren. Ook om oplossingen te bedenken kan Pieter op Marijn terugvallen. “Er zijn al veel inspanningen geleverd om de arbeidsintensiteit te verminderen, en dat is vaak het resultaat van samenwerking. Ondanks mijn studies en mijn ervaring in het vak leer ik nog elke dag bij!”

Intussen is Marijn zo bedreven in zijn vak dat hij protocollen van A tot Z zelfstandig uitvoert. Tegelijk zijn werkdagen heel gevarieerd. En hoewel elke taak gelinkt is aan landbouw, heeft iedere landbouwer een eigen manier van uitvoeren. “Elk bedrijf evolueert, net als de taken. Je moet als werknemer en werkgever zaken durven aanpassen. Ik ben blij dat ik daar inspraak in krijg.”

Marijn Morlion

"Elk bedrijf evolueert, net als de taken. Je moet als werknemer en werkgever zaken durven aanpassen."

Ingrediënten voor geslaagde groepering

Het Interreg-project CowForme streeft naar minder werklast en meer levenskwaliteit voor Franse en Belgische melkveehouders. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat meer dan de helft van ondervraagde melkveehouders ontevreden is over de werkdruk, maar dat slechts één op vijf ervoor kiest om een extra arbeidskracht aan te werven, zowel om financiële als administratieve redenen. Melkveehouders weten ook moeilijk waar ze geschikte werknemers kunnen vinden. CowForme ondersteunt hen daarin, onder meer door het verhaal van Marijn te delen.

 

“Niet de kostprijs is belangrijk, wel de return."

 

Belangrijke ingrediënten om de werkgeversgroepering te doen slagen, zijn het eens zijn met elkaar, een gunfactor hebben ten aanzien van de andere landbouwers en de administratie gezamenlijk toevertrouwen aan een externe partij, bijvoorbeeld een boekhouder. De kosten om Marijn tewerk te stellen worden ook netjes verdeeld over de vier landbouwers. “Niet de kostprijs is belangrijk, wel de return die we ervan krijgen. Die is onbetaalbaar”, besluit Pieter.

 

Tekst: Elise Degroote - Beeld: Marc Wallican

Cowforme_logobanner
  • Terug naar overzicht

    << Hoofdstuk Dier

  • Volgende pagina

    Melkveehouders ondersteunen >>