Biggen in biggenbox

Meer weerbaarheid en veiligheid voor varkenshouders

Al bijna tien jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. In 2021 zetten Inagro en projectpartners ook de weerbaarheid en veiligheid van varkenshouders in de kijker.

Weerbaarheid van varkenshouders opkrikken

Er valt niet naast te kijken: de varkenshouderij staat onder druk. Veranderende wetgeving, onzekere marktprijzen, stijgende productiekosten en constante dreiging van dierziektes. Om de weerbaarheid van varkens(bedrijven) en -houders te verbeteren, slaan Boerenbond, Inagro en DGZ de handen in elkaar. Met de steun van Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen startten ze twee nieuwe LEADER-projecten op. Zowel in de Westhoek als in Midden West-Vlaanderen willen ze de varkenshouders ondersteunen in hun mentale welzijn én bij de praktische implementatie van bioveiligheid op hun bedrijf.

Voorschriften toepassen

“Door de dichte varkenspopulatie in de regio is het van cruciaal belang dat elk varkensbedrijf goede bioveiligheidsmaatregelen hanteert. Zo voorkomt de varkenshouder insleep van ziektes én verhoogt hij de gezondheidsstatus van zijn varkens. Dat resulteert in betere technische prestaties en in betere economische prestaties”, vertelt An Cools, onderzoeker varkenshouderij. Hoewel het in theorie vaak logisch en eenvoudig is, is bioveiligheid toepassen in de praktijk niet altijd evident. Via workshops en individuele begeleiding van sectoradviseurs ondersteunen Boerenbond, Inagro en DGZ varkenshouders om de bioveiligheidsvoorschriften toe te passen.

studieclub

Mentale weerbaarheid

Om de bioveiligheidsregels beter over te brengen op hun bedrijf willen de projectpartners ook de communicatieve en mentale weerbaarheid van varkenshouders verhogen. In workshops reiken ze handvaten aan waarmee varkenshouders zelf aan de slag kunnen gaan. Denk aan tips die je hen helpen om ook in moeilijke tijden rust in hun hoofd te vinden en inzicht in de sociale rechten en financiële tegemoetkomingen van zelfstandigen in Vlaanderen.

Varkenshouder en adviseur met biggetje

Veilig verblijf op het veebedrijf

Veehouders proberen hun dieren altijd de beste zorgen toe te dienen. Niets is hen te veel. Ondanks die grote inzet en zorgzaamheid gebeuren in stallen toch nog ongevallen, met leed voor mens en dier tot gevolg. Provincie West-Vlaanderen, Boerenbond, de vier West-Vlaamse brandweerzones en Inagro roepen veehouders op om hun mestkelders en roosters op een veilige manier preventief te controleren om zoveel mogelijk incidenten te vermijden. Dat initiatief zetten we in 2021 verder.

Beschermingsmateriaal uitlenen

Door tijdig mankementen aan de kelderconstructie op te sporen kunnen veehouders heel wat onheil vermijden. Denk aan dierenleed, productieverlies, interventie van de hulpdiensten en herstellingen aan de stalvloer. Inagro deelde tips om de infrastructuur tijdig en veilig te controleren. Tegelijk riepen we op om de mestkelder nooit zonder beschermingsmateriaal te betreden. Sinds enige jaren kunnen West-Vlaamse veehouders kosteloos een veiligheidspakket uitlenen bij de brandweerkazernes van Diksmuide, Gistel, Ieper, Kortrijk, Tielt, en Oostkamp. Uitlenen van het beschermmateriaal vereist enkel een eenmalige deelname aan een opleiding, die regelmatig plaatsvindt.

Roosters varkensstal
  • Vorige pagina

    << Melkveehouders ondersteunen

  • Volgende pagina

    Innovatie in insectenkweek >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Dier

Banner leaderproject welzijn