Biogasinstallatie

Wat is pocketvergisting?

Haal het volledige potentieel uit mest of restbiomassastromen met pocketvergisting en wek jouw eigen energie op!

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee je bedrijfseigen biomassastromen (bv. mest) kan vergisten om op jouw landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. Een warmtekrachtkoppeling (WKK) zal door verbranding van biogas energie produceren onder de vorm van elektriciteit en warmte. Ook de vergiste biomassa of het digestaat kan je verder op het bedrijf gebruiken als meststof. 

​Het vergistingsproces

Het proces van vergisting bevindt zich in een anaerobe (zuurstofvrije) omgeving. Micro-organismen zetten het organisch materiaal in het substraat om tot biogas. Dit biogas gaat vervolgens naar een warmte-krachtkoppeling (WKK) waar er door verbranding hernieuwbare energie geproduceerd wordt in de vorm van warmte en elektriciteit.  

Pocketvergisting in 3 stappen

1. Micro-organismen zullen de biomassa (vast of vloeibaar) in de reactor omzetten tot biogas.
 

Pocketvergisting_proces

2. Vervolgens zal een warmtekrachtkoppeling (WKK) het methaan uit het biogas verbranden om zo hernieuwbare energie voor jouw eigen landbouwbedrijf te produceren. 

3. Het digestaat, oftewel de resterende vergiste biomassa, kan je opnieuw verder op het bedrijf gebruiken als meststof. 
 

Pocketvergisting_WKK

Pocketvergisting is een mooie technologie die je in staat stelt stroom te maken zonder de kwaliteit van je mest te verliezen

Bart Vanderstraeten

Melkveehouder

Biogasinstallatie

Wil je weten hoe je er zelf mee aan de slag kan?

Wij helpen jou graag verder!