Sfeerbeeld landbouwverbreding

Professionele landbouwverbreding en -educatie

De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit. Landbouwers kunnen daarop inspelen via professionele korteketenverkoop en belevingsvolle activiteiten. Al meer dan twintig jaar begeleidt Inagro landbouwers in hun nevenactiviteiten. In 2021 liepen daarvoor tal van interessante projecten.

Korteketenondernemers weerbaarder tegen concurrentie

Korte keten zit in de lift, en dat biedt veel perspectieven en kansen. Maar het zorgt ook voor heel wat uitdagingen. Denk aan de opkomende concurrentie binnen en buiten de korte keten. Unieke klantenbeleving is een troef die de korte keten bezit. Weten producenten voor wie ze producten maken en wat consumenten drijft en interesseert, dan kunnen ze hun bedrijfsstrategie daarop toespitsen. Een goede klantenervaring tot stand brengen wordt zo meteen een pak gemakkelijker.

Klantenbeleving centraal in Farmer Business+

Er is nog ruimte om nieuwe trends en behoeftes van de consument te integreren in de hoevewinkel. Daarom brachten VIVES en Inagro de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgevingen in kaart in het project Farmer Business+. In een eerste fase stuurden ze mystery shoppers naar West-Vlaams hoevewinkels. In een tweede fase begeleidden ze tien landbouwbedrijven intensief in hun korteketenverkoop. Denk aan winkelinrichting, productcommunicatie, bewegwijzering en online communicatie. De resultaten zijn gebundeld in de inspiratiegids die ook andere korteketenondernemers op weg zet in de customer journey.

Empowering farmers1

Empowering Farmers zet kennis om in actie

De kennis en tips uit Farmer Business+ helpen korteketenproducenten om beter in te spelen op behoeften en wensen van consumenten. Ervaring leert dat goede voornemens niet altijd resulteren in concrete acties. Daarom slaan VIVES en Inagro opnieuw te handen in elkaar. In het project Empowering Farmers wakkeren ze de interesse van producenten opnieuw aan. “Blijven korteketenproducenten hun capaciteiten verder ontwikkelen, dan blijven ze ook innoveren. Zo werken ze continu aan hun weerbaarheid tegen concurrentie binnen en buiten de korte keten”, vertelt Tijl Labeeuw, adviseur korte keten bij Inagro.
 

Empowering farmers

Een SPRONG vooruit voor kleinschalige voedingsbedrijven

Sommige kleinschalige voedingsbedrijven combineren voedingsproductie met primaire productie. Zo blijft er weinig tijd over om structureel aandacht te besteden aan operationele optimalisatie. Door processen te stroomlijnen en rendementen te optimaliseren, kunnen ze het operationele beheer performanter maken, wat leidt tot een stevigere positie in het regionale voedselproductienetwerk en mogelijkheid tot groei. In het project SPRONG helpen POM en Inagro hen daarbij. Met de hulp van externe consultancy voerden we twintig scans uit bij kleinschalige voedingsbedrijven om potentiële optimalisaties in kaart te brengen. Daarnaast organiseerden we mini-opleidingsreeksen over vijf optimalisatiethema’s.

Sprong workshopreeks2

Coronaveilige winkel- en familiemomenten

De coronapandemie gaf een boost aan korteketenverkoop. Tegelijk leidden preventieve maatregelen tot beperkingen. Denk aan de sluiting van hoeveterrassen en annulaties van bezoeken, arrangementen en andere recreatieve boerderij-activiteiten. Inagro zocht mee naar alternatieven die wel coronaveilig konden verlopen. “De coronamaatregelen dwongen ons de afgelopen twee jaar om anders naar hoeve- en landbouwactiviteiten te kijken”, verduidelijkt Nele Dejonckheere, adviseur landbouweducatie en -verbreding. Twee initiatieven sprongen er in 2021 uit.

Vaderdag in een nieuw jasje

Meer dan tien jaar lang ontvingen land- en tuinbouwbedrijven gezinnen op Vaderdag voor een vaderdagontbijt met hoeve- en streekproducten. Met een volgeboekte agenda konden ze telkens rekenen op een geïnteresseerd en tevreden publiek. Maar corona stelde ons voor een grote uitdaging en dwong ons om creatief te denken, en dat deden we. In het vaderdagweekend van 2021 verwelkomden negen West-Vlaamse en acht Oost-Vlaamse bedrijven papa’s en hun gezin op de boerderij. Met een (afhaal)ontbijt, een bubbelpicknick in de weide, een heuse speurwandeling, een beestige fotoshoot of een partijtje boerengolf maakten ze van Vaderdag een onvergetelijk én coronaveilig familiemoment. En met succes, want we zetten de (coronaveilige) opvolger voor het Vaderdagontbijt dit jaar verder.

Vaderdag sfeerbeeld Fazantenhof

Ik zomer West-Vlaams

Net als in de zomer van 2020 zette de provincie West-Vlaanderen in 2021 leuke uitstapjes dichtbij in de kijker in de campagne "Ik zomer West-Vlaams". Webinars en de korteketentoolbox inspireerden landbouwverbreders over potentiële coronaveilige activiteiten op de boerderij. Landbouwers met een concreet idee konden rekenen op gratis event- en communicatiebegeleiding. "Ze legden hun idee uit aan onze coach. Zij gaf op haar beurt tips over de organisatorische aanpak en mogelijke communicatiekansen. Dankzij die quick-scan startten de hoeves met meer zelfvertrouwen aan hun activiteiten", vertelt Muriël Derycke, adviseur landbouweducatie. Westtoer verzamelde de coronaveilige (gezins)uitstappen op de hoeves op inspiratiepagina's online en in een wekelijkse nieuwsbrief.

Korte keten in corona sfeerbeeld
  • Vorige pagina

    << Portret

  • Volgende pagina

    Sensibilisering in bedrijfsintegratie >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Bedrijfsvisie