luchtfoto campus Inagro

Living Lab Circulair

Het living lab Circulair (LLC) van Inagro vertegenwoordigt alle piloten die inzetbaar zijn in onderzoek naar of ontwikkeling van circulaire processen. Verder bevat het een netwerk die via cocreatie innoveert in de circulaire economie. Hier kunnen industrie, landbouwers, overheden, en onderzoeksinstellingen gebruik van maken.

Voor wie is het Living Lab Circulair?

Zowel landbouwers, bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen die willen innoveren in de circulaire economie, kunnen gebruik maken van het Living Lab Circulair. De connectie met landbouw is wel belangrijk voor Inagro.

Wat is het Living Lab Circulair?

De Europese Unie produceert elk jaar meer dan 2,5 miljard ton afval. Die enorme afvalproductie en de afhankelijkheid van eindige grondstoffen doen de vraag naar circulaire economie stijgen. Volgens onderzoekscentrum Inagro is er een belangrijke rol weggelegd voor de landbouw. Met het oog op intensere samenwerking in circulaire economie richt Inagro het Living Lab Circulair op. 

Het living lab Circulair (LLC) van Inagro vertegenwoordigt alle onderzoeksinfrastructuur die inzetbaar kan zijn in het onderzoek naar of de ontwikkeling van circulaire processen. Het LLC biedt ook enkele diensten aan. In alle acties wordt interactie hoog in het vaandel gedragen.

Toch zetten we onze prioriteiten. De landbouw moet een rol hebben in de acties die we ondernemen (dit als producent, tussenpersoon of eindgebruiker). Er zijn vier belangrijke thema’s waar het Living Lab Circulair zich op richt: water, biomassa, nutriënten en energie.

LLC wit

Wat kan het LLC voor jou betekenen?

Inagro kent haar oorsprong in 1956, en is sindsdien uitgegroeid tot een expertisecentrum voor de land- en tuinbouw met meer dan 200 werknemers. U kunt echter beroep doen op deze expertise. Om u te inspireren zetten we enkele diensten in de spotlight. Wil je meer weten, dan is de eenvoudigste manier om op de knop ‘contacteer ons’ te klikken van de betreffende dienst en vervolgens even kort te duiden waarom uw interesse hebt in de dienst. Een eerste kennismaking is bovendien gratis.
 • Waterbekken_ardo_Inero

  Restwater tot irrigatiebron?

  Dankzij de ervaring uit verschillende onderzoeksprojecten, bezit Inagro enkele van de beste experts inzake het evalueren van irrigatiewaterkwaliteit. Stuur gerust een staal op, of analyseresultaten. Wij evalueren of het water geschikt is, of welke stappen noodzakelijk zijn. Indien nodig kunnen ook praktijkrelevantie irrigatieproeven uitgevoerd worden. Ten slotte staat de watermakelaar ook paraat om het aanbod met de vraag te verbinden. 

 • Themabeeld brainstorm

  Co-creëren binnen nieuwe projecten

  Steeds meer projectaanvragen verlangen van het partnerschap een interactieve aanpak met de stakeholders. Het specifiek opgeleid Inagro personeel kan de taak van interactie opnemen in Europese en Nationale projectprogramma's. Het netwerk van het LLC omvat actoren uit de quadrupel helix, en het nauw contact met de landbouwers zijn troeven in het activeren van deze stakeholders. Ten slotte kan Inagro ondersteunen via het voorzien van event locaties en digitale tools om mensen samen te brengen. Werk je op een project inzake circulaire economie, betrek ons zeker al vanaf de projectaanvraag. 

 • meelwormen insecten

  Voedingsreststromen richting insecten?

  In het verwerken van reststromen zijn vochtige bronnen vaak de moeilijkste. Ondanks de vaste structuur, bevatten deze veel water, waardoor de energetische of nutritionele inhoud laag is, net zoals de bewaarbaarheid. Insecten zien dit echter als vochtbron. Zoals u kan vermoeden, drinken meelwormen bijvoorbeeld geen glaasjes water, maar halen ze hun nodige vocht uit voeding. De experten van Inagro staan open om uw reststroom te evalueren. Belangrijke criteria zijn de kleverigheid, vochtvastheid, en het vochtgehalte. De enige manier om het potentieel te valideren is echter om het in onze praktijkinstallaties te gaan uittesten. De eerste stap in het traject is echter gratis, en dat is een staal opsturen en in overleg treden met de onderzoekers.  

 • algemene foto van een labo

  Labo en analyse

  Inagro controleert in korte doorlooptijd en tegen interessante tarieven een breed scala aan parameters van jouw grond, water, organische mest en/of gewassen. De moderne en accurate laboinstrumenten en de expertise van de werknemers maken van Inagro jouw perfecte partner voor verschillende analyses. 

Interesse om deel te nemen?

Werk je een project rond circulariteit uit waar cocreatie een must is, of wil je als bedrijf iets ontwikkelen dat de circulariteit binnen de landbouw ten goede komt?

Beschikbare onderzoeksinfrastructuur binnen het Living Lab Circulair

Inagro stelt de volgende onderzoeksinfrastructuur open om op praktijkrelevante schaal te experimenteren.
 • Biogasinstallatie

  In deze installatie wordt het geproduceerde biogas gebruikt om een gasmotor van 30 kW aan te drijven. Zo kan jaarlijks 130 kWh/jaar elektriciteit en 150 kWh warmte geproduceerd worden. Deze elektriciteit wordt gebruikt door de vele pompen in de viskweek en de warmte kan zowel in de serre als de viskweek benut worden.

 • racewaypond_LLC

  Racewaypond

  In de openlucht raceway pond van 30 m³ kunnen eendenkroos, algen of biovlokken geproduceerd worden. Er zijn tevens opslagbassins voor water beschikbaar. Het intakewater kan aangeleverd worden door de klant of van Inagro zelf komen (aquacultuur, biogas, glastuinbouw,...).

 • composting phase 1 bunker

  Composteerinstallatie

  Deze bunkers worden vandaag gebruikt om het champignonsubstraat te hygiëniseren. Deze kunnen ook dienen om allerlei alternatieve substraten of nieuwe additieven te composteren.

 • Groeikamers

  Dit zijn zowel groeikamers voor de industriële champignon, witloof als voor andere groenten. Al deze kamers zijn uitgerust met klimaatregeling. Ook bezit Inagro een fytotron om testen op kleine schaal uit te voeren.

 • Insectenproductie

  Er zijn zes klimaatkamers op Inagro. De focus ligt momenteel voornamelijk op zwarte soldatenvlieg, meelworm en huiskrekel. Wil je een inkijk in onze insecten infrastructuur?

 • Viskweek

  Hier vind je gesloten recirculatiesystemen om zoetwatervissen in te kweken. Vandaag kun je bij Inagro terecht om de reproductie en productie van snoekbaars aan te leren. De systemen zijn ontworpen om met meerdere herhalingen onderzoek te doen op larven of vissen tot 5 kg.

 • Precisieproefveldbemester

  Inagro beschikt over een proefveldbemester waarmee vloeibare (bewerkte) mest op kleine proefpercelen met een hoge nauwkeurigheid kan aangebracht worden op basis van een proefplan dat ingelezen wordt in een taakkaart. Hiermee kunnen we verschillende vormen van (bewerkte) mest op hun landbouwkundige waarde evalueren.

 • Serre

  De serre die opgenomen wordt in dit living lab Circulair is verdeeld in verschillende compartimenten en kan plantenvoeding doseren, gecombineerd met afvalwater uit Inagro's viskweekfaciliteit. Dit is ideaal om hydroponics of andere integraties te maken.

 • Meerlagenteelt in de groeicontainer

  In deze teeltcontainer kunnen temperatuur, lichtintenisiteit, lichtspectrum en het CO2-gehalte gestuurd worden. Ook kunnen twee verschillende groeimedia in exact dezelfde omstandigheden getest worden. Dit is uiterst geschikt voor de optimalisatie van meerlagenteelt. De combinatie met restgassen, of restmedia is mogelijk.

 • Fermentatievaten

  Fermentatievaten

  Binnen deze piloot zijn er verschillende vaten en tanks aanwezig om bepaalde substraten of reststromen te fermenteren en het effect hiervan te onderzoeken op de toepasbaarheid in andere sectoren.

 • Irrigatieproeven onder gecontroleerde omstandigheden

  Om zeker te zijn dat overvloedige neerslagval geen spelbreker is bij irrigatieproeven, investeerde Inagro in halfopen koepelserres. Deze koepelserres worden op vandaag ingezet voor in de uitvoering van irrigatieproeven met verschillende gezuiverde afvalwaters.

Het Living Lab Network

Aangezien samenwerking essentieel is voor de werking van een Living Lab, bevat het LLC een uitgebreide lijst van partners. Dit zorgt voor inbreng vanuit verschillende sectoren (bouw, textiel, biochemie, voeder en voedsel). Verder sluit het Living Lab zich ook aan bij andere (inter)nationale partnerschappen. 

 • B2BE Facilitator
 • BBL
 • Biogas-e
 • Biorefine cluster
 • Boerenbond
 • Capture
 • Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 • EoW
 • Flanders Food
 • Nutricycle Vlaanderen
 • PETlab
 • POM West-Vlaanderen
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Re-Source
 • Transfarm
 • TUA-west
 • VCM
 • Vlaanderen circulair
 • Vlaio bio-economie
 • Vlakwa

Erkenning door ENOLL

Inagro is sinds februari 2022 officieel door ENOLL (European Network Of Living Labs) erkend als Living Lab Circulair. Dit betekent dat we hebben aangetoond de principes van een Living Lab Circulair toe te passen.

Het basisprincipe is om aandacht te hebben voor de noden van elke relevante stakeholder vanaf het begin om zo een meer op-de-markt-afgestemde innovatie te bekomen. Hiervoor is cocreatie essentieel. 

Diverse technieken worden in het Living Lab Circulair toegepast, gaande van brainstormsessies, over enquêtes en/of workshops. Via een iteratief proces kunnen innovatieve producten, processen of technieken getest worden en steeds verbeterd worden tot alle behoeften zijn vervuld.

Van begin tot eind staat de eindgebruiker centraal. Een essentieel element is een goed vertegenwoordigd netwerk met alle relevante partijen aan tafel. 

Het zit in ons DNA om tijdens ons onderzoek in nauwe interactie te gaan met de stakeholders en eindgebruikers.

Mia Demeulemeester - Afgevaardigd bestuurder Inagro

testimonial2

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.