Tenebrio molitor

Hoe meelwormen kweken?

Een duidelijke handleiding

Deze kweekhandleiding beschrijft in duidelijke stappen hoe je, op efficiënte wijze, meelwormen kan kweken.

Door de toenemende vraag naar lokale en duurzame voeding, stijgt ook de interesse in de kweek en consumptie van insecten. Deze zijn namelijk efficiënt op vlak van gebruik van water, voeder en plaats. De uitgebreide kweekexpertise rond meelwormen werd gebundeld in een gratis kweekhandleiding

Mogelijkheden

De consument is zich steeds vaker bewust van de impact van (de productie van) voedingswaar op het milieu. Om diezelfde reden zoekt hij naar duurzame alternatieve voeding. Insecten passen op verschillende manieren in deze zoekactie: ze kunnen rechtstreeks geconsumeerd worden of als duurzame voederbron voor de productie van dierlijke producten gebruikt worden.  

De productie van meelwormen geniet wereldwijd steeds meer interesse dankzij het vrij eenvoudige kweekproces, de bruikbare goedkope reststromen en de waaier aan mogelijkheden voor vermarkting: humane voeding, aquacultuur, huisdierenvoeder en binnenkort ook kippen en varkens. Op 1 m² kan je op jaarbasis ongeveer 120 kg verse meelwormen produceren. 

larven tenebrio

Kennis gebundeld

Meelwormen kunnen perfect onder kunstmatige omstandigheden op grote schaal geproduceerd worden. Daarbij zijn een goede huisvesting, het klimaat en het voeder van groot belang. Het voeder van meelwormen bestaat uit een droge fractie en een natte fractie. Voor deze natte fractie kan je goedkope reststromen gebruiken. De kweek kent ook enkele uitdagingen. Zo is hygiëne uiterst belangrijk voor de gezondheid en de kwaliteit van de meelwormen, maar ook voor de kweker zelf. Bovendien is een goed kweekprotocol belangrijk om kannibalisme te vermijden. 

Tenebrio molitor 2

Kweekhandleiding

De kennis op basis van praktijkervaring in het praktijkcentrum insectenkweek van Inagro en literatuur werd gebundeld in een overzichtelijke kweekhandleiding. Deze handleiding ondersteunt aan de hand van verschillende stappen de opstart van de kweek. Verschillende onderwerpen zoals materiaalkeuze, infrastructuur, voeder, het kweekproces voor elke levensfase, maar ook het restsubstraat en trouble shooting komen aan bod.

Website Insectinfo

Klik op onderstaande link om naar een blogpagina te gaan waar nieuwtjes rond insectenkweek gebundeld worden.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.