pootvis op grader

Wat is aquacultuur?

Aquacultuur is het produceren van aquatische organismen.

De productie kan op zee, aan land, buiten of binnen, of een mix van deze zijn. De producten kunnen zoet, brak of zoutwater, plantaardig of dierlijk zijn.

Aquacultuur in de wereld

Vandaag komt iets meer dan de helft van de aquatische producten die we consumeren uit aquacultuur, het overige is wildvang (visserij). Onder aquatische producten verstaan we:

  • Vissen,
  • Mollusken bv. mosselen,
  • Crustaceeën bv. garnalen, krabben en kreeften,
  • Waterplanten bv. algen, wieren.

Deze producties kunnen in de zee, aan de kust of aan land plaats vinden. Aan land gebeurt dit in vijvers of artificiële systemen. Aan de kust in overstromingsgebieden, netten of afgesloten zee. In de zee zijn het meestal kooiculturen met vissen of hangculturen waar algen en/of schelpdieren op groeien.

openvijver viskweek Hongarije

Aquacultuur in Vlaanderen

Aquacultuur in Vlaanderen is beperkt maar divers.

Op de zee vinden we macroalgen en schelpdieren producties in hangculturen (de dieren groeien op touwen of korven/netten die al dan niet aan touwen opgehangen zijn). De meeste van deze producties zitten nog in een pilootfase. In de nabije toekomst hopen we echter om terug Belgische mosselen op ons bord te zien. Ook de windmolen parken op zee bieden hier mogelijkheden om aquacultuur te combineren en zo dubbelgebruik van de ruimte op zee te bekomen.

mosselpot

Aan land heeft men indoor producties in Recirculatiesystemen (Recirculating Aquaculture Systems of RAS) en bioflocsystemen. RAS zorgt met behulp van filters dat het water hergebruikt kan worden voor de vissen. In het bioflocsysteem worden de afvalstoffen van de geproduceerde dieren in hun eigen verblijftank omgezet tot voeding (biovlokken), op deze manier hoeft er zo goed als geen water ververst te worden en is er minder verloren voeder of afvalproduct. In beide systemen wordt zo energie (voor warmteproductie) en water uitgespaard en is de milieu impact beperkt vergeleken met doorstroomsystemen (hier wordt continue vers water door de vistank gestuurd en is er geen zuivering van afvalwater).

 

indoor RAS aquabio

De vissoorten die we in RAS vinden zijn in Vlaanderen: Steur, Omegabaars (jade baars), snoekbaars en kwabaal of zoetwater kabeljauw. In bioflocsystemen worden scampi’s geproduceerd. Buiten, op land, wordt er ook gekweekt in Vlaanderen, doch zeer beperkt. Dit gebeurt in vijvers of afgesloten betonnen bakken (karper en siervis). Al deze vormen van aquacultuur worden in Vlaanderen best geïntegreerd in andere sectoren. Zo zou men schelpdieren en wieren kunnen kweken tussen de windmolens op zee of kan men serreteelt integreren met de productie van een zoetwatervis. Op deze manier wordt arbeid, ruimte en reststromen gedeeld of uitgewisseld.

snoekbaars op ijs

Meer info

Vraag meer info aan onze adviseur.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.