Afbeelding van een open waterput

Welke alternatieve waterbronnen kan ik aanwenden op mijn bedrijf?

Je gebruikt op je bedrijf veel leidingwater? Je wil investeren in hemelwateropvang maar je weet niet hoe groot die opslag het best is? Of je wil weten welke ‘alternatieve waterbronnen’ mogelijk zijn? Voldoende water van goede kwaliteit is nu eenmaal onmisbaar voor land- en tuinbouwers. We helpen je graag op weg.

Een hemelwateropvang, hoe groot bouw ik die?

In ons landje valt er in normale omstandigheden zo’n 800 mm neerslag per jaar uit de lucht. Al het regenwater dat op daken en propere verharding valt opvangen, om later in te zetten op het bedrijf, is een nobel doel. Maar wanneer deze regenwateropvang voorzien wordt onder de vorm van een ondergrondse betonnen opvang, dan is de slogan ‘bezint eer ge begint’. Zo’n ondergrondse opslag kost geld. Veel geld.

Daarom is het belangrijk dat je de grootte van de opslag zo optimaal mogelijk afstemt:

  • op de aangesloten verharde oppervlakte en dus de afgevoerde watervolume;
  • op het waterverbruik.

Idealiter is het waterverbruik netjes verspreid over het jaar in gelijke dagverbruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je het regenwater inzet als drinkwater voor op stal staand vee. Een goeie vuistregel in dergelijke situaties is het voorzien van een opslagcapaciteit van 50 m³ gekoppeld aan 1.000 m² dakoppervlak.

Uiteraard is elke situatie anders. Contacteer ons gerust voor een bedrijfsspecifieke berekening.

Had ik geweten dat in ons regenlandje het rendement van een regenwateropslag zo beperkt is, dan had ik geïnvesteerd in een kleinere opslag.

Een veehouder

Foliebassin

De mogelijkheden van grondwaterwinning op mijn bedrijf

Je gebruikt vooral leidingwater op je bedrijf? Of je wil uitbreiden en het debiet van de grondwaterwinning is nu al nipt? Je overweegt diepdrainage als alternatief voor een grondwaterwinning via een filterput? Je wil meer inzicht krijgen in de mogelijkheden op je bedrijf? Inagro kan via publiek beschikbare kaarten (dov.vlaanderen.be) een inschatting maken van de mogelijkheden rond je bedrijf. We maken hierbij zowel een inschatting van de winningsmogelijkheden en de waterkwaliteit.

Is oppervlaktewater een mogelijke waterbron op mijn bedrijf?

Net zoals bij grondwater kan je ook oppervlaktewater niet meer zomaar gebruiken. Afhankelijk van de waterloop waaruit je capteert en hoeveel water er op jaarbasis onttrokken wordt, is een melding, machtiging of vergunning nodig.

De VMM analyseert op regelmatige tijdstippen het oppervlaktewater. De resultaten van deze monstername zijn publiek beschikbaar via Geoloket. Daar raadpleeg je dus zelf de waterkwaliteit van waterlopen in je buurt. Vind je moeilijk je weg op de website of wil je hulp om de waardes te interpreteren? Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Gezuiverde effluenten als mogelijke waterbron in periodes van waterschaarste

Zowel Aquafin als verschillende voedingsverwerkende bedrijven bieden hun gezuiverde afvalwater aan. Dit gezuiverde afvalwater kan vooral gebruikt worden als irrigatiewater. De site Waterradar wijst je de weg naar een aanbieder van deze gezuiverde effluenten. Onderstaande handige filmpje legt je uit hoe de waterradar werkt. Let extra op de waterkwaliteit als je effluenten gebruikt. Vooral een te hoge geleidbaarheid kan een hinderpaal vormen. Lees er meer over via onderstaande knop Hoge zoutdruk in water vermijden.

Welke waterbron kies ik nu?

Welke waterbron je het best kiest, hangt af van de specifieke situatie. Hoeveel water heb je nodig? Welke waterbronnen zijn er en voldoet de kwaliteit? Hoeveel water leveren die waterbronnen? Het zijn maar enkele van de belangrijke vragen. Ga vooral voor een praktisch haalbare keuze. Teveel moeten switchen tussen waterbronnen is lastig. Deze moeilijkheid vertaalt zich niet alleen in beschikbaarheid van water, maar ook in schommelingen van waterkwaliteit.

Met een wateraudit van Inagro krijg je een compleet beeld op de waterbronnen voor jouw gebruik.

 

Advies op maat?

Bij Inagro helpen we je graag verder met advies op maat van jouw bedrijf.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.