Bijvriendelijk boeren

Bloemenmengsel

Naast de honingbij komen er ook solitaire bijen en hommels voor in Vlaanderen. Hoe kan je de bij ondersteunen als boer? Lees hier onze tips!

Door het nectar- en stuifmeelaanbod in het landschap te verhogen, kan je als landbouwer helpen voorzien in het voedsel voor bijen.

Jaarlijks organiseert Inagro een groepsbestelling bloemenzaden voor bestuivers en plaagbestrijdende insecten.

Het voorzien van voedsel heeft weinig zin als er geen nestgelegenheid beschikbaar is in de buurt. De meeste wilde bijen maken hun nestgang in de grond.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.