Bloesem en bij

Voedsel voor bijen

Door het nectar- en stuifmeelaanbod in het landschap te verhogen, kan je als landbouwer helpen voorzien in het voedsel voor bijen.

Behoud van bomen, struiken en kruiden als uitgangspunt van bijvriendelijk boeren

Als land- of tuinbouwer sta je er vaak niet bij stil, maar op elk landbouwbedrijf zijn waardevolle plekjes voor bijen aanwezig. Op vele zones waar niet kan geteeld worden, staan bomen, struiken of kruiden die een belangrijke voedselbron, nestplaats of schuilplaats bieden voor de bijen op en rond je bedrijf. Behouden van wat je hebt, is hét uitgangpunt van bijvriendelijk boeren.

  1. Bomen en struiken
  2. Kruiden als belangrijke nectar- en pollenleverancier
    • Natuurlijk aanwezige kruiden op je bedrijf
    • Inzaai van bloemenmengsels
    • Bijvriendelijke groenbedekkers

1) Bomen en struiken

Streekeigen bomen en struiken op je erf of langs je percelen vormen een zeer een belangrijke nectar- en stuifmeelbron. Veel gekende soorten zoals wilg, linde, veldesdoorn, kornoelje meidoorn, liguster, Gelderse roos of sporkehout zijn fantastische bijenplanten. 

meidoorn en notelaars bomen

Advies over bijvriendelijke bedrijfsbeplanting? Inagro helpt je op weg.

Een goed beheer van je bomen en struiken zorgen ervoor dat je nog jarenlang van hun nuttige functies kan genieten. Wil je meer aanplanten, dan kunnen onze experten bedrijfsintegratie je met het juiste advies goed op weg helpen.

Gele mosterd

2) Kruiden als belangrijke nectar- en pollenleverancier

Natuurlijk aanwezige kruiden op je bedrijf

Bloeiende kruiden vormen een erg belangrijke voedselbron voor bijen op jouw landbouwbedrijf. Heel wat perceelsranden, beekkanten en wegbermen staan er vol van. Als landbouwer kan je de aanwezige nectar- en pollen bronnen op die manier beschermen:

  • Als (on)kruiden geen hinder veroorzaken voor je teelten valt het  te overwegen de kruiden in deze zones gewoon te laten staan
  • Verder kan je het onderhoud van de bermen of randen afstemmen op de bloeiperiode. Zo kan je bij het bewerken van je grond, bemesten of bespuiten van je teelt voldoend afstand houden om deze waardevolle randen zoveel mogelijk te beschermen tegen grondverstoring, bemesting en drift van gewasbeschermingsmiddelen.
Bloemen

Inzaaien van nectar- en pollenleveranciers: bloemenmengsels

Behoud de wilde bloemen die reeds op jouw bedrijf aanwezig zijn en plant nieuwe bloemenmengsels waar dit mogelijk is. Een bloemenrand heeft meerdere functies: zo kan deze helpen de bestuiving van je vruchten te optimaliseren of het aandeel nuttigen rond je perceel gevoelig verhogen, maar ook gewoon voor fietsers en wandelaars die passeren geeft het een mooi kader.

De natuurlijke zaaiperiode is na de zomer, dan vallen van nature de zaden. Het is dan nog relatief warm en vochtig, de ideale omstandigheden om tot een goede kieming te komen. Zeker wanneer een meerjarig mengsel wordt gebruikt is het najaar (september- oktober) de aangewezen periode. Zaai je toch een éénjarig mengsel in kijk dan even of er zaden inzitten die niet winterhard zijn. Zaaien in het voorjaar gebeurt doorgaans in maart – april. Weet dat de onkruiddruk in het voorjaar groter is en dat de bloei ook wat later zal zijn.

bloemenrand in akker

Zaai een overhoekje in met een bloemenmengsel

'Verloren hoekjes en kantjes' kunnen ingezaaid worden met bloemenmengsels voor bijen. Iedereen heeft wel ergens zo'n hoekje, een lapje van 2 à 3 m² volstaat al. Zon zonbeschenen hoekje is de ideale plaats om een bv. Tubinger, Brandenburger of streekeigen bloemenmengsel in te zaaien voor bijen.

Een andere mogelijkheid is om streekeigen kruiden in te zaaien waar mogelijk. Een goede vuistregel hierbij is een verhouding van 80% grassen (geen raaigrassen) en 20% bloeiende kruiden.

Bloemenmengsel

TIP! Bijvriendelijke groenbedekkers

Sommige groenbedekkers kunnen een meerwaarde betekenen als voedselbron voor (honing)bijen. Maar dan moet deze wel vroeg genoeg in bloei komen. Vooral in de maanden augustus en september kan voedselschaarste een probleem vormen voor bijen en kunnen bloeiende groenbedekkers helpen. 

Concreet betekent dit dat een groenbedekker met een ontwikkelingstijd van 6 tot 8 weken bij inzaai vóór half augustus (bv. inzaai na tarwe) nog tijdig in bloei kan komen. Onder andere phacelia, gele mosterd, bladrammenas, komkommerkruid of bernagie en boekweit beginnen na deze ontwikkelingstijd te bloeien en zijn mits vroege bloei zeker bijvriendelijke groenbedekkers. Nootraapzaad kent zelfs een bloei vanaf 4 weken na inzaai. Soorten zoals wikken, lupinen of Japanse haver die niet of laat bloeien zijn niet interessant voor bijen.

Meer info

Lees verder wat je als landbouwer kunt doen om de bij te ondersteunen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.