spuitnevel drift

Bijvriendelijke gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn voor bijen. Tijdens de toelatingsprocedure gaat de overheid na welke producten en/of in welke omstandigheden ze gevaarlijk zijn, en legt vervolgens een veilig gebruik vast. Pas het product dus correct toe zoals vermeld op het etiket.

Verminder risico's voor bijen bij gebruik van insecticiden en herbiciden

Lees aandachtig het etiket en respecteer de aanbevelingen voor bijen:

  • Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken, dat wil zeggen, op in bloei staande gewassen of op in bloei staande onkruiden. 
  • Spuit niet in de nabijheid van bijenkorven.
  • Verwijder of bedek bijenkorven tijdens en kort na het spuiten.
  • Indien een menging van verschillende gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruikt, volg de aanbevelingen van alle etiketten.

Werk op een milieubewuste manier. Pas de IPM-richtlijnen toe.

IPM = geïntegreerde gewasbescherming

  • Volg de waarschuwingssystemen en -berichten.
  • Observeer welke insecten, ziekten of plagen op het perceel voorkomen en analyseer de mate van aantasting. Beslis op basis daarvan of een behandeling met een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is.
  • Kies, indien mogelijk, steeds voor een selectief gewasbeschermingsmiddel dat de natuurlijke vijanden en bestuivers zoveel mogelijk spaart.
spuitboom toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Volg de goede landbouwpraktijken

  • Gebruik het aanbevolen gewasbeschermingsmiddel, aan de juiste dosis zoals vermeld op het etiket, en spuit op het gepaste tijdstip.
  • Spuit bij weinig wind, bij voorkeur 's morgens of 's avonds wanneer bijen niet actief zijn en om drift naar naburige velden, akkerranden of waterlopen te vermijden.
  • Vermijd bij het zaaien stofdrift afkomstig van zaadontsmettingsproducten. Pas hiervoor de goede zaaipraktijken toe: zaaien gebeurt bij weinig wind aan een gematigde rijsnelheid en gebruik zaaimachines uitgerust met deflectoren om stofdrift te voorkomen, voornamelijk bij mais.
beeld van de app op diverse schermen

Meer info

Wil je graag weten wat je verder kunt doen als landbouwer voor de bij te ondersteunen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.