Bijenkast

Nestgelegenheid voor bijen

Het voorzien van voedsel heeft weinig zin als er geen nestgelegenheid beschikbaar is in de buurt. Het grootste deel van de wilde bijen maken hun nestgang in de grond, terwijl de overige soorten een voorkeur hebben voor holtes in bomen, holle stengels of gaten en kieren van gebouwen. Eén ding hebben ze gemeen, ze zoeken hiervoor steeds zonnige plekjes op.

Waar kunnen wilde bijen nestelen op jouw bedrijf?

Onderstaande tekening geeft weer dat er vele mogelijkheden zijn tot nestgelegenheid rond jouw gewassen.

Nestgelegenheid

Bovengrondse nestgelegenheid

Het voorzien van bovengrondse nestgelegenheid voor een 50-tal van onze inheemse soorten kan op een heel eenvoudige wijze:

  • Door het boren van gaten in een houtblok met verschillende diameters tussen 3 en 10mm met een diepte van 10 cm of
  • Het aanbieden van een bundel holle bamboe- of rietstengels.

Om de toename van parasieten, ziekten en schimmels te beperken is het aangewezen om elke drie jaar de nestblokken te vervangen of van tijd tot tijd de nestblokken te ontsmetten met een verdunde oplossing van bleekwater nadat de bijen zijn uitgevlogen.

Bijenkast

Ondergrondse nestgelegenheid

Ondergronds nestelende bijen maken nestgangen op zonbeschenen, vaak lichthellende stukken blote grond. Ook op jouw landbouwbedrijf komen er allicht zo'n geschikte nestlocaties voor. Als landbouwer kan je wilde bijen een handje helpen door deze nestplaatsen te behouden.

Maar ook het voorzien van een ophoping van aarde (zo'n 50 cm hoog), waarbij de zuidgerichte helling onkruidvrij wordt gehouden, kan als nestgelegenheid dienen.

Bodemnest

Meer info

Wil je graag meer informatie over hoe je het aanbieden van boven- of ondergrondse nestgelegenheid voor wilde bijen het beste aanpakt?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.