Kruisbestuivers

Bloemenmengsel

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/02/2020

Einddatum

01/09/2023

Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaams hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist dienen het samenwerkingsproject 'Kruisbestuivers' in i.h.k.v. PDPO Omgevingskwaliteit. Het​ project zal in komende 3 jaar in 13 West-Vlaamse gemeenten acties rond bijen versterken en​ stroomlijnen via onder meer bijenwerkgroepen en bijenactieplannen. De focus van het project is​ samenwerking te bevorderen door kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen via​ pilootprojecten gericht op sensibilisering, habitatverbetering en monitoring.

In alle gemeenten​ willen we samen ijveren voor een bijvriendelijkere omgeving, en dat zowel op openbaar domein,​ landbouwbedrijven, en private gronden. Op het einde van het project bundelen we de opgedane​ ervaring en stellen ze ter beschikking van andere gemeenten. ​Dit project wordt gefinancierd met PDPO III- middelen.

logobanner Kruisbestuivers
Logobanner_PDPO

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.