Kruisbestuivers

Bloemenmengsel

Project info

Project type

PDPO

Start date

31/01/2020

End date

31/08/2023
Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaams hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist dienen het samenwerkingsproject 'Kruisbestuivers' in i.h.k.v. PDPO Omgevingskwaliteit. Het​ project zal in komende 3 jaar in 13 West-Vlaamse gemeenten acties rond bijen versterken en​ stroomlijnen via onder meer bijenwerkgroepen en bijenactieplannen. De focus van het project is​ samenwerking te bevorderen door kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen via​ pilootprojecten gericht op sensibilisering, habitatverbetering en monitoring. In alle gemeenten​ willen we samen ijveren voor een bijvriendelijkere omgeving, en dat zowel op openbaar domein,​ landbouwbedrijven, en private gronden. Op het einde van het project bundelen we de opgedane​ ervaring en stellen ze ter beschikking van andere gemeenten. ​Dit project wordt gefinancierd met PDPO III- middelen.

Partners

Gemeente Knokke-Heist (BE)

Inagro vzw

Regionaal Landschap Houtland & polders

Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse hart

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Provincie West-Vlaanderen

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.