Luzerne

Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users

BEESPOKE

Project info

Project info

Project type

Interreg North Sea

Startdatum

01/07/2019

Einddatum

30/06/2023

Sociale media

Bestuiving door insecten is goed voor 15 miljard euro in de EU, maar het aantal wilde bestuivers neemt af, onder andere door verlies van bloemrijke habitats. Als reactie hierop heeft de EU in 2018 een bestuiversinitiatief aangenomen. De Noordzeeregio is een van de meest productieve landbouwgebieden, maar bestuivers gaan in de hele regio achteruit. Het algemene doel is om het aantal bestuivers en gewasbestuiving op lokale en landschapsschaal te verhogen door nieuwe expertise, instrumenten en financiële kennis te bieden aan landbeheerders en beleidsmakers, om zo duurzamere en veerkrachtigere agro-ecosystemen te creëren.

BEESPOKE brengt een breed scala aan partners samen - van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviesbureaus en eindgebruikers uit zes verschillende Noordzeeregio-landen - om nieuwe producten en benaderingen te ontwikkelen om de diversiteit van insectenbestuivers en gewasopbrengsten met 10% te verhogen. We zullen op maat gemaakte zaadmengsels en richtlijnen voor habitatbeheer ontwikkelen om de reeks bestuivers te ondersteunen die nodig is voor 14 gewastypen op 72 demonstratielocaties.

Locaties voor elk gewas zullen de beste beheerpraktijken laten zien en er zal trainingsmateriaal worden ontwikkeld voor het monitoren van de biodiversiteit en voor het meten van bestuiving. Hetzelfde type agro-ecosystemen komt overal in het NSR voor en transnationale samenwerking zal schaalvoordelen opleveren voor de ontwikkeling van deze nieuwe instrumenten.

Deze aanpak zal landbeheerders in staat stellen om het beheer van bestuivers tot een routinepraktijk te maken, waardoor een bottom-up aanpak van landbeheerders wordt gestimuleerd en de bestuiving van gewassen door insecten voortdurend wordt verbeterd.

BEESPOKE logobanner

Verschenen nieuwsberichten

Niet project-made

Interessante informatie met betrekking tot bloemenranden, vanuit andere projecten

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.