studieclub

Weerbaarheid van boer tot varken en terug in de Westhoek - Weerbare varkens en boeren in Midden West-Vlaanderen

Bioveiligheid, communicatieve en mentale weerbaarheid

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

30/06/2023

Project "Weerbaarheid van boer tot varken en terug in de Westhoek" krijgt financiële steun van Leader Westhoek.
Project "Weerbare varkens en boeren in Midden West-Vlaanderen" krijgt financiële steun van Leader Midden West-Vlaanderen.

Westhoek en Midden West-Vlaanderen zijn beiden regio's met een hoge densiteit aan varkens. Bovendien zijn er in beide regio's naast de vele varkensbedrijven ook verschillende varkensslachthuizen en tal van toeleveringsbedrijven gevestigd. Dit zorgt voor heel wat varkens en varkens-gerelateerd transport. Vrachtwagens, maar ook dierenartsen, adviseurs of andere bedrijfsbezoekers rijden vaak van varkensbedrijf naar varkensbedrijf, wat grote risico's op vlak van bioveiligheid met zich mee kan brengen.

Verschillende varkenshouders geven aan zich zeer goed bewust te zijn van het belang van bioveiligheid maar in de praktijk niet altijd goed weten hoe dit juist te implementeren op hun bedrijf. Bovendien geven varkenshouders aan dat het vaak moeilijk is om naar bezoekers van het varkensbedrijf bepaalde beperkingen op te leggen in kader van bioveiligheid. Wanneer deze bezoekers bovendien een controlerende functie hebben of essentiële werken komen uitvoeren op het bedrijf, wordt het extra lastig om beperkingen op te leggen. Door in te zetten op begeleiding binnen het thema bioveiligheid in combinatie met tips en tricks omtrent communicatie willen beide leaderprojecten niet alleen de weerbaarheid van het varkensbedrijf, maar ook de communicatieve en mentale weerbaarheid van de varkenshouders verbeteren.

Weerbaarheid van het varkensbedrijf

Verbeteren van de bioveiligheid draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de diergezondheid van de varkens maar heeft ook een duidelijk positief effect op de technische en economische resultaten. Binnen dit deel van het project zal ingezet worden op zowel collectief als individueel advies voor varkensbedrijven. Hierbij zal naast verdere sensibilisatie vooral gefocust worden op praktisch advies over hoe de bioveiligheid op een bedrijf te verbeteren en hoe de theorie toe te passen in de praktijk.

Mentale weerbaarheid

Bioveiligheidsregels opleggen aan derden is vaak moeilijk en vraagt een zekere kracht. Via training in het insight principe, protocols en informatie omtrent je rechten en plichten als varkenshouder willen we de mentale weerbaarheid van de varkenshouder mee ondersteunen.

Communicatieve en publieke weerbaarheid

Spijtig genoeg komt de intensieve varkenshouderij bij het brede publiek niet altijd even positief in beeld. Maar al te vaak ontstaan er conflicten, vaak als gevolg van onbegrip van beide zijden. Een goede communicatie is cruciaal en hoe dit aan te pakken zal via getuigenissen en workshops toegelicht worden.

Via workshops, advies op maat en voornamelijk digitale communicatie zullen deze leaderprojecten bijdragen aan de weerbaarheid van zowel varkensbedrijf als varkenshouder.​

Interessante info

Nieuws in het kader van deze projecten

Evenementen in het kader van deze projecten

Partners

Inagro vzw

Boerenbond

DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Financiers

LEADER

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.