Bioveiligheid varkens focus

Hoe kan ik de bioveiligheid op mijn bedrijf verhogen?

Voorkom ziekteverspreiding op jouw bedrijf

Onder bioveiligheid verstaan we alle maatregelen die je neemt op je bedrijf om te voorkomen dat je dieren ziek worden. Dit kan gaan van maatregelen die voorkomen dat nieuwe ziekten je bedrijf binnensluipen, tot het voorkomen van overdracht van het ene dier op het andere. Een goede bioveiligheid op je bedrijf zorgt voor gezondere dieren met betere productieresultaten.

Waarom bioveiligheid?

Binnen de veehouderij streven we ernaar om gezonde dieren te kweken. Een goede bioveiligheid op je bedrijf draagt bij aan het gezond houden van je dieren en voorkomt opbrengstverliezen door ziekte en uitval.
Bovendien zijn de productieresultaten van gezonde dieren beter dan deze van zieke dieren. Hierdoor bespaar je niet enkel op medicatiekosten, maar zal ook de productiviteit van je bedrijf verbeteren.
Tot slot vraagt een goede bioveiligheid orde, netheid en structuur op je bedrijf, wat op zijn beurt zorgt voor efficiënter en aangenamer werken.

Bioveiligheid opgeruimd lokaal

Nieuwe ziekten buiten houden

Toepassen van maatregelen die voorkomen dat een nieuwe ziekte op je bedrijf kan binnensluipen, noemen we ook wel eens externe bioveiligheid.
Een ziekte kan je bedrijf binnendringen via de aankoop van nieuwe dieren, via ongedierte zoals vogels en knaagdieren, maar even goed via insecten. Niet enkel dieren kunnen een ziekte introduceren, soms wordt de ziekteverwekker meegedragen door bezoekers, voertuigen of materiaal zonder dat we het zelf weten.
Door het toepassen van maatregelen die het risico op introductie van dierenziekte op je bedrijf verlagen, verhoog je de externe bioveiligheid van je bedrijf.
 Een correcte quarantaineperiode voor nieuw aangekochte dieren, een goede ongediertebestrijding of een hygiëneprotocol voor bezoekers zijn maar enkele van de maatregelen die je op je bedrijf kan toepassen.

Verspreiding van ziekten binnen je bedrijf voorkomen

Naast voorkomen dat een ziekte je bedrijf binnen dringt, is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de overdracht tussen dieren. Dit noemen we de interne bioveiligheid.
Interne bioveiligheidsmaatregelen voorkomen dat, als een dier of groep dieren drager is van een bepaalde ziekteverwekker, deze ziekte overgedragen wordt van de ene diergroep naar de andere. Net als bij introductie in het bedrijf kan de ziekte ook hier overgedragen worden door dieren, mensen, voertuigen of materiaal.
Verspreiding binnen het bedrijf wordt beperkt door het gebruiken van afzonderlijk materiaal voor verschillende diergroepen, het volgen van looplijnen waarbij niet zomaar van de ene diergroep naar de andere gegaan wordt en het regelmatig reinigen en ontsmetten van handen en schoenen zodat je zelf als veehouder geen ziektes overdraagt. Belangrijk is ook om groepen dieren samen te houden en niet te mengen. Bij verplaatsen van dieren naar een nieuwe stal is het belangrijk dat ze terecht komen in een proper gereinigde stal die liefst ook ontsmet wordt om te voorkomen dat de achtergebleven mest zorgt voor overdracht van ziekten.

Bioveiligheid ontsmetten

Voorkom ziekteverspreiding op jouw bedrijf

Heb je nog vragen rond dit thema of nood aan extra verduidelijking?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.