Themabeeld varkenshouderij

Hoe communiceren met je omgeving?

Als landbouwer krijg je soms te kampen met negatieve opmerkingen. Je voelt je onbegrepen of soms zelfs aangevallen en wil je verdedigen. Maar hoe reageer je best? Hoe ga je om met kritiek of reageer je op commentaar via sociale media? De afstand tussen boer en burger is de afgelopen decennia alleen maar groter geworden. Hierdoor begrijpen we elkaar vaak minder goed of zelfs totaal verkeerd en wordt communicatie tussen boer en burger steeds moeilijker. Toch is het als landbouwer belangrijk om met je omgeving te communiceren.

Maakt het verschil

Het aantal landbouwers in Vlaanderen neemt jaar na jaar af. Waar vijftig jaar geleden elke Vlaming een landbouwer in de familie had, is dat vandaag eerder uitzondering dan regel. De afstand tussen boer en burger is hierdoor alleen maar groter geworden. Niet alleen de afstand tussen boer en burger veranderde de afgelopen decennia, ook de relatie tussen mens en dier wijzigde drastisch. Mensen zien dieren meer en meer als huisdieren en bouwen met een huisdier een andere band op dan veehouders met hun landbouwdieren. Ook dit verschil in relatie met dieren vergroot de afstand tussen veehouder en burger. Hoe groter de afstand wordt tussen de boer en de burger, hoe verder hun meningen en visies uit elkaar liggen, maar ook hoe meer onbegrip en onwetendheid er is. 

landschappelijke integratie 7

Door op de juiste manier te communiceren kan je de afstand tussen boer en burger overbruggen. Iedereen die eet is op de ene of andere manier met landbouw verbonden. Ga daarom met mensen in gesprek, daar waar de gelegenheid zich voordoet. Je bent niet in de maatschappij niet alleen landbouwer, maar ook ouder, lid van een sportclub of vereniging, buurman, … Gebruik deze contacten en gelegenheden om het gesprek over landbouw aan te knopen. Vertel wat je doet en leg ook uit waarom je bijvoorbeeld je varkens niet laat buiten lopen of je kalfjes geen melk drinken van de uier van de moeder. Ga zeker niet in discussie over iemands mening, want dan krijg je gegarandeerd tegenkanting. Toon begrip en probeer op een respectvolle manier jouw standpunt uit te leggen, maar dring zeker jouw mening niet op.

Belhop - organiseren activiteit

Weet dat domme vragen niet bestaan, maar vaak gesteld worden uit onwetendheid of interesse. Voel je dus zeker niet aangevallen door een vraag, zelfs niet door lastige vragen maar leg uit waarom je doet wat je doet. Belangrijk is daarbij te letten op je woordkeuze, voor mensen die niet vertrouwd zijn met de sector hebben woorden zoals pesticiden of biggenbatterij vaak een negatieve bijklank. Gebruik daarom gewasbeschermingsmiddelen of biggenafdeling. Ook typisch jargon zoals bijvoorbeeld droge koeien, kan wel eens foutief geïnterpreteerd worden en vermijd je best in deze gesprekken. Wees positief in een gesprek maar stel het ook niet idyllischer voor dan wat het is, blijf bij de feiten en de realiteit en probeer sympathie te winnen. Je zal merken dat mensen hierdoor interesse tonen en mogelijks ook een andere kijk krijgen op landbouw. Hoe meer we als landbouwer ons verhaal aan de burger kunnen vertellen, hoe meer sympathie en impact we hebben.

vacature communicatie medewerker

Yes, we can!

Communiceren over je passie als landbouwer kan je op heel veel verschillende manieren. Samen kunnen we werken aan het imago van onze landbouwsector, maar niet iedereen is een even vlotte prater of wil elke week mensen op zijn bedrijf ontvangen voor een rondleiding. Kies voor een manier van communiceren die best bij jou past. Wil je graag de klas van je kinderen eens rondleiden op je bedrijf of voorbijgangers informeren over wat er zich afspeelt achter de deuren van jouw stallen, weet dat je daarvoor advies en materiaal kan aanvragen. Ook voor een eenmalig bezoek kan materiaal uitgeleend worden bij onze uitleendienst. Ligt je bedrijf langs een wandel- of fietsroute en wil je graag op die manier mensen informeren over je bedrijf dan is een informatiebord misschien wel een optie.

Zeildoek koestal landbouweducatief uitleendepot

Boeren met buren

In Vlaanderen heb je als landbouwer altijd buren. Een goede verstandhouding met je buren begint bij een goede communicatie, zo vermijd je vaak heel wat problemen of discussie. Maak actief deel uit van je buurt en liefst met je hele gezin. 
Neem deel aan activiteiten in je buurt en zeg goede dag of knik vriendelijk als je je buren tegenkomt. Zo bouw je een relatie op met je buren, maar geeft je ook je bedrijf een gezicht en ben je niet dat anonieme grote landbouwbedrijf. Bij eventuele problemen of hinder zullen de buren sneller contact met jou opnemen in plaats van direct een klacht in te dienen. 

wingene shotspot4

Durf communiceren over mogelijke hinder. Verwacht je tijdelijke hinder door bijvoorbeeld uitrijden van mest of werken op je bedrijf, informeer je buren die mogelijks hinder kunnen ondervinden via een briefje in de bus, een berichtje of telefoontje. Zo vermijd je frustraties en bouw je verder aan de relatie met je buren.
Staar je niet blind op een enkele luid roepende “diehard”. Ondanks al je goede intenties en inspanningen zal je spijtig genoeg wel eens geconfronteerd worden met tegenstanders. Laat je hierdoor niet ontmoedigen en blijf inzetten op je relatie met de andere buren. Als jij stopt met communiceren geef je de tegenstander de mogelijkheid om enkel zijn of haar verhaal te verkondigen. Let wel op dat je enkel jouw verhaal vertelt en jouw standpunt vertelt, zonder daarbij de tegenstander aan te vallen.

cover brochure boeren met buren

It is all about storytelling

Communiceren moet je leren, ook in de digitale wereld waar beeld & tekst aan een razend tempo voorbijgaan.
Wil je dat je boodschap blijft hangen? Doe aan "storytelling": Weet dat mensen heel makkelijk verhaaltjes onthouden maar een opsomming van feiten en cijfers heel snel terug vergeten. 

  • Start vanuit een authentiek en duidelijk verhaal. Iets wat jij weet, waar je graag over vertelt en belang aan hecht. Jij bent de expert, je verhaal is jouw passie die je over brengt! Jouw dagelijks leven als landbouwer is voor een buitenstaander interessant om eens te volgen.
  • Hou het simpel en vertel één verhaal. Zorg dat er een lijn in je verhaal zit en niet van de hak op de tak springt, zo kan je publiek makkelijk volgen.
  • Wil je via Facebook of Instagram inkijk geven in het leven op jouw bedrijf, maak dan een afzonderlijke facebook pagina of instagram bedrijfsaccount voor jouw bedrijf, afzonderlijk van je persoonlijke profiel voor familie en vrienden.
  • Vertel een verhaal in begrijpbare taal. Vermijd vakjargon en teveel feiten en cijfers maar communiceer bondig en eenvoudig zodat het makkelijk blijft hangen bij je publiek.
  • Toon wat je doet achter de schermen. Deel via korte berichtje of foto’s hoe jouw week eruit ziet of deel de evolutie van een project waar je aan bezig bent.

Wil je aan de slag gaan op sociale media? Bekijk dan zeker de presentatie " Aan de slag met social media". Een aantal handige tips en tools maken het extra makkelijk om te communiceren als een professional!

Communicatie bij controle

Do's en dont's bij controle op jouw bedrijf

Hoe pak je een controle op je bedrijf aan? Wat zijn je plichten en wat zijn je rechten? Waarom wordt nu net jouw bedrijf gecontroleerd? Wat is de gedragscode van de controleur?

Gecontroleerd worden is nooit leuk en als een controleur zich op je bedrijf aanmeldt, krijg je vaak een ongemakkelijk gevoel, sla je in paniek of voel je je geviseerd en word je misschien zelfs boos. Hoewel een controle vaak onaangekondigd is, willen we je toch een aantal richtlijnen meegeven die je kunnen helpen tijdens een controle. Lees deze tips in het protocol en/of bekijk het filmpje.

Meer info

Heb je nog vragen rond dit thema of nood aan extra verduidelijking?

De info in deze rubriek kwam tot stand via de LEADER-projecten "Weerbaarheid van boer tot varken en terug in de Westhoek" en "Weerbare varkens en boeren in Midden West-Vlaanderen", in samenwerking met onze partners.

logo weerbaarheid in de Westhoek

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.